‘යහ­පා­ලන’ රජය සමයේ කෝටි 3670ක ඖෂධ ජාවාරමක් | සිළුමිණ

‘යහ­පා­ලන’ රජය සමයේ කෝටි 3670ක ඖෂධ ජාවාරමක්

‘යහ­පා­ලන‘ රජය සමයේ මෙරට සිදුවූ ඖෂධ ජාවා­රම සහ ඖෂධ මාෆි­යාව නිසා රුපි­යල් කෝටි 3,670ක මුද­ලක් අව­භා­විත වී ඇත. ඉන් රුපි­යල් කෝටි 1,100ක මුදලක් වංචා­ කිරීම නිසා රජ­යට අහි­මිව ඇති අතර රුපි­යල් කෝටි 2,570ක මුද­ලක් ‘යහ­පා­ලන‘ රජය සමයේ ඖෂධ මිලදී ගත් සැප­යු­ම්ක­රු­වන්ට ගෙවා නැත.

මෙම කරුණු අනා­ව­ර­ණය වන්නේ විග­ණ­කා­ධි­පති වාර්තා­වෙන් සහ ජනා­ධි­පති විම­ර්ශන කොමි­සම කළ පරී­ක්ෂ­ණ­ව­ල­දීය. 2016 වර්ෂ­යට අදා­ළව රාජ්‍ය ඖෂධ නීති­ගත සංස්ථාව වෙත ඉදි­රි­පත් කර තිබුණු ඇණ­වුම් සංඛ්‍යා­වෙන් 62% කට අදාළ වෛද්‍ය සැප­යීම් නිය­මිත කාලය තුළදී නොලැබී ඇති අතර ඖෂධ ඇතුළු වෛද්‍ය සැප­යීම් හිඟ­යක් නිර්මා­ණය වී ඇති අතර ඒ සඳහා දේශීය වෙළෙ­ඳ­ප­ලින් වෛද්‍ය සැප­යීම් මිලදී ගෙන ඇත. 2015 හා 2016 යන වර්ෂ දෙකෙ­හිදී පම­ණක් දේශීය වෙළෙ­ඳ­ප­ලින් මිලදී ගෙන තිබුණු වෛද්‍ය සැප­යී­ම්වල මුළු පිරි­වැය පිළි­වෙ­ළින් රු. මිලි­යන 4,310 ක් හා රු. මිලි­යන 4,065ක් වේ.

එසේ ඇතැම් ඖෂධ වර්ග­වල දේශීය වෙළෙ­ඳ­පල මිල රාජ්‍ය ඖෂධ නීති­ගත සංස්ථාවේ මිලට වඩා අසා­මාන්‍ය ගුණ­ය­කින් වැඩිවී ඇති අතර රාජ්‍ය ඖෂධ නීති­ගත සංස්ථා­වෙන් එකක් ශත 64 කට මිලදී ගත හැකිව තිබුණු Isoniazid Tab 100mg යන ඖෂ­ධය එකක් රු. 64 බැගින් මිලදී ගෙන තිබීම හා එකක් රු. 1,058කට මිලදී ගත හැකිව තිබුණු Tetracosactrine Inj. 250mg/1ml යන ඖෂ­ධය එකක් රු‍. 19,000 බැගින් මිලදී ගෙන තිබීම මෙහිදී විශාල මූල්‍ය අව­භා­විත ලෙස හඳු­නා­ගෙන ඇත. මේ පිළි­බ­ඳව සෙ‍ෟඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමැති නීතිඥ පවිත්‍රා වන්නි­ආ­රච්චි මහ­ත්මිය පැව­සුවේ ඖෂධ සමා­ග­ම්ව­ලට ගෙවී­මට ඇති මුදල් යම් ප්‍රමා­ණ­යක් ගෙවී­මට පසු­ගිය කාල­යේදී කට­යුතු කළ බවත් ඊළඟ අය වැයෙන් පසු අනෙක් මුදල් ගෙවන බවත් ය.

මේ අතර පසු­ගිය රජයේ ඉහළ සෞඛ්‍ය බල­ධා­රි­ය­කුට හිත­වත් සමා­ග­ම­කට පම­ණක් පසු­ගිය රජය ඖෂධ ගත් මුදල එම රජ­යෙන් ම සම්පූ­ර්ණ­යෙන් ගෙවා ඇති බවත් ඇමැ­ති­ව­රිය පැව­සුවා ය.

එමෙන් ම පසු­ගිය රජයේ ඖෂධ ජාවා­රම හා හිඟ මුදල් නිසා ඖෂධ සමා­ගම් ගණ­නා­වක් දැනට සෞඛ්‍ය දෙපා­ර්ත­මේ­න්තු­වට ඖෂධ ලබා­නො­දෙන බවත් පසු­ගිය රජයේ ඖෂධ ජාවා­රම පිළි­බ­ඳව තව­දු­ර­ටත් පරී­ක්ෂණ පව­ත්වන බවත් ඇය පව­ස­න්නීය.

 

 

 

Comments