ටෙලිකොම් වෙතින් 5G බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් | සිළුමිණ

ටෙලිකොම් වෙතින් 5G බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඩිජිටල් සේවා සැපයුම්කරු වන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම තම ඩිජිටල් සන්නිවේදන ගමන් මඟේ නවතම සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ තිබේ. ඒ, ස්ථාවර රැහැන් රහිතව 5G බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පහසුකම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සැපයීමයි.

ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයාගේ සිට රාජ්‍ය ආයතන, බහු ජාතික සමාගම් ඇතුළුව සෑම තරාතිරමකම ආයතන හා නිවාස වෙත නවීන සන්නිවේදන පහසුකම් ලබාදෙමින් මිලියන 1.6කට වැඩි පාරිභෝගික ප්‍රජාවකට සේවා සපයන, වසර 160ට වැඩි කාලයක් ජාතියේ සන්නිවේදකයා වූ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම, විශ්වාස කරනු ලබන්නේ නවීන හා උසස් තාක්‍ෂණික විධික්‍රම භාවිත කරමින් සෑම තැනකටම අතිශය වේගවත් ජාලයන් හිමිවිය යුතු බවයි. ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම 5G තාක්ෂණයෙන් වේගවත් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සේවාවක් තම පාරිභෝගික ජනතාව වෙත පිරිනැමීම සඳහා මේ වනවිට සියලු අත්හදා බැලීම් සිදුකොට අවසන්ය.

Comments