සෙල්ලිපි මඟින් අනා­ව­ර­ණය වන උතුරු-නැඟෙ­න­හිර පළා­ත්වල පරි­පා­ල­නය | Page 2 | සිළුමිණ

සෙල්ලිපි මඟින් අනා­ව­ර­ණය වන උතුරු-නැඟෙ­න­හිර පළා­ත්වල පරි­පා­ල­නය

ත්‍රිසිං­හල සංක­ල්ප­යට අනුව රුහුණ, පිහිටි, මායා යනු­වෙන් බෙදී­මට පළ­මුව මහ­වැලි ගඟෙන් උතුරු පෙදෙස රජ­රට නමින් ද දකුණ රුහුණු රට (රෝහ­ණය) ලෙස ද හඳුන්වා ඇත. අතී­තයේ දී නැඟෙ­න­හිර පළාතේ වැඩි කොට­සක් අයත් වූයේ රෝහණ දේශ­ය­ටය. වර්ත­මාන බෙදීම් අනුව නැඟෙ­න­හිර සහ උතුරු පළාත දිස්ත්‍රික්ක හැඳි­න්වීම මත අම්පාර දිශාව, මඩ­ක­ල­පුව දිශාව, ත්‍රිකු­ණා­මල දිශාව, මන්නා­රම් දිශාව, වවු­නියා දිශාව, මුල­තිව් දිශාව, කිලි­නොච්චි දිශාව හා යාප­නය දිශාව ලෙස කොටස් අට­කට බෙදා ඇත.

පැරණි පාලන කොට්ඨාස බෙදීම් අනුව උත්ත­ර­ප­ස්සය යනු­වෙන් හැඳින්වූ කොට­සට උතුරු පළාත අයත් වූ අතර ඓති­හා­සික සාධක මත වවු­නි­යාව, මුල­තිව්, මන්නා­රම, කිලි­නො­ච්චිය සහ යාප­නය උත්ත­ර­ප­ස්සට අයත්ව තිබිණි.

සෙල්ලි­පි­වල සඳ­හන් ගම් දන­ව් සහ නගර කිහි­ප­යක් ලෙස මයු­වෙ­ලස ගාමය (හැඩ ඔය නිම්නයේ), කාම්බෝ­ජ­ගාම (කඹු­ක්කන් ඔය නිම්නයේ), දීඝ­වා­පිය (ගල්ඔය නිම්නයේ), කසබ නගර, ගිරි­ති­ශ­ගම, විල­ගම, කර­ජි­නි­ති­ශ­ගම, මලු­ගම, දහ­දි­ය­ගම, ගෝණ­ගා­මය, උරු­වේලා, මගන යනාදි ලෙස දැක්විය හැකිය.

රජ­රටේ අග­නු­වර වූ අනු­රා­ධ­පු­රය සමස්ත දිව­යි­නේම අග­නු­වර වූ අතර මහ­ර­ජ­තුමා රාජ්‍යය නිල­ධාරී මණ්ඩ­ල­යක් මගින් මුළු රටම පාල­නය කළේය. පාලන ඒක­ක­වල ප්‍රධාන නිල­ධරයා ලෙස රජ­ප­වුලේ කෙනෙක්, ආසන්න ඥාති­යෙක් හෝ විශ්වා­ස­වන්ත පුද්ග­ල­යෙක් පත් විය.

ඒ අනුව අතී­තයේ සිටම නැඟෙ­න­හිර පළාත ද උත්තර පස්සය නම් වූ උතුරු පළාත ද පාල­නය කරන ලද්දේ රජු විසින් පත් කරන ලද නිල­ධරයකු යට­තේය. කුඩා පාලන ඒකක ඔස්සේ එම නිලධරයා මහ­ර­ජුට වග­කී­මෙන් බැඳී සිටි­යේය.

ධාතු­වං­සය සහ මහා­වං­ස­යට අනුව දේවා­න­ම්පි­ය­තිස්ස රජුගේ කාල­ව­ක­වා­නුවේ දී ඔහුගේ සහෝ­දර මහා­නාග උප­රජු, රෝහ­ණ­යට පැමිණ මාගම නමින් පාලන මධ්‍ය­ස්ථා­න­යක් ස්ථාපිත කළ බවත් කත­ර­ගම සහ චන්ද­න­ගම නමින් පාලක පිරිස් දෙකක් සිටි බවත් සඳ­හන් වේ. බෝව­ත්තේ­ගල, කොටා­දැ­මු­හෙළ, බුදු­පැ­ටු­න්කන්ද වැනි සෙල්ලි­පි­ව­ලින් කත­ර­ගම පාල­ක­යන් පිළි­බඳ තොර­තුරු අනා­ව­ර­ණය වෙයි.

පාචීන පස්ස (නැඟෙ­න­හිර පෙදෙස) හෙවත් පචි­න­භූ­මිය මහා­නාග යුව­ර­ජුගේ කාලයේ සිට රෝහණ දේශයේ නැගෙ­න­හිර කොටස ලෙස සලකා ඇති අතර පචි­නභූ­මිය රජ ලෙස එහි පාල­කයා පිළි­බඳ සේලි­ලි­පි­වල හැඳි­න්වෙයි.

ධාතු­වං­ස­යෙන් පැහැ­දිලි කෙරෙන ආකා­ර­යට කාව­න්තිස්ස රජුගේ කාල වක­වා­නුවේ දී සේරු­නු­වර, ලෝණ­නු­වර, ගිරි­නු­වර නමින් මාණ්ඩ­ලික පාල­ක­යන් සිටි ස්ථාන කිහි­ප­යකි. පසු කාලී­නව ගිරි­නු­වර සෝම­නු­ව­රට මාරු විය. එම මාණ්ඩ­ලික පාල­ක­යන් රජ නමින් හඳුන්වා ඇති අතර කාව­න්තිස්ස රජු යටතේ සමස්ත රෝහණ දේශ­යම ඒක­ච්ඡත්‍ර විය. ඒ අනුව කාව­න්තිස්ස රජුගේ පාලන සමය මධ්‍යයේ දී සමස්ත රෝහ­ණය ඒකීය පාල­න­යට යටත් වූ බව සඳ­හන් වේ.

රෝහ­ණයේ දකුණු කොටසේ ප්‍රධාන නග­රය මාගම වූ අතර උතුරු කොටසේ ප්‍රධාන උප­න­ග­රය දීඝ­වා­පිය විය. එම කාල­ව­ක­වා­නුවේ දී රජ­රට ආක්‍ර­ම­ණි­ක­යකු වූ එළාර රජුට යටත් ව පැවති රජ­රට දුටු­ගැ­මුණු මහ­රජු යට­තට පත් වීමෙන් ස්වාධී­නව පැවති සමස්ත රෝහණ දේශ­යත් රජ­රට ඇතුළු මුළු දිව­යි­නම දුටු­ගැ­මුණු මහ­රජු යටතේ එක්සේ­සත් විය.

උතුරු පළාත හෙවත් උත්තර පස්ස පිළි­බඳ මේ කාල­ව­ක­වා­නුවේ දී සලකා බැලීමේ දී රජ­රට පාලන ප්‍රදේ­ශය පස්ස නමින් හැඳි­න්වෙන ප්‍රදේශ හත­ර­කට බෙදා තිබිණි. එනම්,

අනු­රා­ධ­පුර අග නග­ර­යෙන් දකුණු පෙදෙස දක්ඛිණ පස්ස

නැගෙ­න­හිර පෙදෙස පාචීන පස්ස

බට­හිර පෙදෙස පච්ඡිම පස්ස

උතුරු පෙදෙස උත්තර පස්ස

යනාදි වශයෙනි.

එම දිශා පාලි ලේඛ­න­වල සඳ­හන් කර ඇත්තේ “පස්ස” යන වච­න­යෙනි. සෙල්ලි­පි­වල සඳ­හන් පරිදි උතුරු පස (උතුර), පඩි පස (බට­හිර), පජිනි පස (නැඟෙ­න­හිර) හා දකිණි පස (දකුණ) යන්නය.

මින් උත්තර පස්සට අයත් භූමි ප්‍රදේශ වශ­යෙන් වර්ත­මා­නයේ වවු­නියා, මුල­තිව්, කිලි­නොච්චි, මන්නා­රම්, යාප­නය යනාදි වශ­යෙන් දැක්විය හැකිය. සෙල්ලිපි සාධක අනුව වවු­නි­යාවේ තෝනි­ගල සෙල්ලි­පියේ උත්තර පස්ස ලෙස ද මන්නා­රම් සෙල්ලි­පියේ උතු­රු­ක­රායෙ (කරායෙ යනු මුහුදු වෙරළ ආසන්න ප්‍රදේ­ශය) ලෙස ද සඳ­හන් වේ.

සෙල්ලිපි මඟින් පැහැ­දිලි වන තවත් කරු­ණක් වනනේ දේවා­න­ම්පි­ය ­තිස්ස රාජ්‍ය සම­යට සම වක­වා­නුවේ මන්නා­රම් ප්‍රදේ­ශයේ රජ නමින් පෙනී සිටි කණ (කණ්ණ හෝ කෘෂ්ණ) එම ප්‍රදේ­ශයේ පාල­කයා යන්නය. එසේ වුව ද ඔහු දේවා­න­ම්පි­ය ­තිස්ස යටතේ ක්‍රියා කළ බව පෙනේ. පෙරි­ය­පු­ලි­ය­ම්කු­ලමේ ඇති සෙල්ලි­පිය අනුව වවු­නියා ප්‍රදේ­ශයේ නග, උති යනු­වෙන් දෙදෙ­නෙකු රජ නමින් පෙනී සිටි බව සඳ­හන් වන අතර, උත්තර පස්සයේ වවු­නියා, මුල­තිව්, කිලි­නොච්චි ප්‍රදේශ අනු­ප්‍රා­ප්ති­ක­යන් ලෙස මහ­රජු යටතේ පාලන කට­යුතු සිදු කරන ලද බව පෙනේ. ප්‍රාදේ­ශීය පාල­ක­යන් වූ රජ පවුලේ උද­විය රජ වශ­යෙන් හෝ අය වශ­යෙන් සඳ­හන් වී ඇති අතර අනු­රා­ධ­පු­ර­යෙන් සිටි රජ, මහ­රජ ලෙස සඳ­හන් වීම පැහැ­දිලි කරු­ණකි.

ඉහත සඳ­හන් බෙදීම් අනුව නාග­දී­පය උත්තර පස්ස­යෙහි ලා කිනම් පෙදෙ­සක පිහිටා තිබුණේ ද යන්න විමසා බැලීමේ දී යාප­නයේ පැරණි නට­බුන් පෙදෙ­සක් වූ වල්ලි­පු­රමේ විෂ්ණු දේවා­ල­යක් සෑදී­මට බෞද්ධ විහා­ර­ස්ථා­න­යක් කණින අව­ස්ථා­වක එහි අත්ති­වා­රම් බැම්මට ඇතු­ළත් කර තිබූ රන්පත ඉතා වැද­ගත් විය. එය වල්ලි­පු­රම් රන්පත ලෙස හැඳින්වේ. නාග­දී­පය පාල­නය පිණිස පත් වී සිටි ඇමැ­ති­ව­රයා එහි කට­යුතු සංවි­ධා­නය කළේ මහ­ර­ජුගේ අණ­ස­කට අනුව බව එම­ඟින් පැහැ­දිලි වේ. එම ලිපියේ නාග­දී­පය හඳුන්වා ඇත්තේ “නක­දිව” යනු­වෙනි. එය “නක­දිව බුජ­මිනි” (නාග­දී­පය පාල­නය කර­මින්) යන්න සඳ­හන් වේ. මේ ලිපිය අනුව එවක නාග­දී­පය “ඉසි­ගි­රිය” නම් ඇම­ති­ව­රයා විසින් පාල­නය කරන ලදී. එමෙන්ම වසභ රජුගේ රාජ්‍ය­ත්ව­යට අයත් නිල­ධා­රි­යෙකු බව ඉන් පැහැ­දිලි වෙයි.

මහා­චාර්ය සෙන­රත් පර­ණ­වි­තා­න­යන්ට අනුව වල්ලි­පු­රම් රන්පත අර්ථ­ක­ථ­නය කර මෙසේ දැක්විය හැකිය.

සිධ මහ­රජ වහ­යහ රජෙහි අමෙතෙ

ඉසි­ගි­රයෙ නක­දිව බුජ­මෙනි

බද­කර අත­නෙහි පිය­ගුක තිස

විහර කරිතෙ

අර්ථය

යහ­ප­තක් ම වේවා ! වහ (බ) මහ­ර­ජුගේ රාජ්‍ය සම­යෙහි අමාත්‍ය වූ ඉසි­ගි­රිය නක­දිව පාල­නය කරන කල්හි පිය­ගු­ක­තිස බද­කර - අතන නම් ස්ථාන­යෙහි විහා­ර­යක් කර­වන ලදී.

මේ අනුව වසභ රජුගේ කාලයේ දී නාග­දී­පය ඉසි­ගිර ඇමැ­තියා විසින් පාල­නය කරන ලද බව පැහැ­දිලි වේ. එමෙන් ම දිගින් දිග­ටම උත්තර පස්සෙහි ශාස­නික සේවා සිදු වූ බවට “නෙළු­ගල” සෙල්ලි­පියේ සඳ­හන් පරිදි ඉසි­ගි­රට සමාන ඇමැ­ති­ව­ර­යෙකු වූ අස­ගිරි විසින් නැඟෙ­න­හිර පළාතේ බෞද්ධ පූජ­නීය ස්ථාන­යක් සංව­ර්ධ­නය කළ ආකා­රය පැහැ­දිලි වේ. මින් තව­දු­ර­ටත් ඒකීය රාජ්‍ය­යක් යටතේ පාල­නය වූ බවට සාක්ෂී දරයි.

“තුනු­කායි” ශිලා ලිපියේ දැක්වෙන පරිදි නැඟෙ­න­හිර පළාතේ තම රාජ­කා­රිය ක්‍රියා­ත්මක කළ නිල­ධරයන් තිදෙ­නෙකු පිළි­බඳ සඳ­හන් වේ. එනම්,

01- නිල­ව­සැ­ම­න්දියා

02- කුඩු­ප­ස­ක්කැ­මි­සෙනු

03- සෙනෙ­වි­රත් වදුරා වැරූ මොකා­ප්පර්

නමු ඩෑ නිලා යනාදි වශ­යෙනි.

ඒ නිලධරයන් නාග­දී­ප­යට ද ගොස් මහ­ර­ජු­ගෙන් ලද නියෝග ක්‍රියා­ත්මක කර ඇත.

හත­ර­වන කාශ්‍යප රජුගේ (ක්‍රි-ව- 898-914) කාලයේ කදු­රු­ගොඩ විහා­රයේ ඇති සෙල්ලි­පියේ රුහුණෙ සිට උතුරේ කෙළ­වර දක්වා “තම­හට එක­ත්කොට” ගත් බව රජු ප්‍රකාශ කර තිබේ. එම ලිපියේ අද­හස වූයේ කදු­රු­ගොඩ අභ­ය­ගිරි නම් වෙහෙ­රට වර­ප්‍ර­සාද දීමයි. එහි ඇතු­ළත කොටා ඇති ලිපි­යක (14 වන සිය­ව­සට අයත්) “උතු­රු­පස වල්පිට නාවෙ­හෙර” යනු­වෙන් සද­ඟන් කර තිබේ. 4 වන කාශ්‍යප රජුගේ කාලයේ දී උතුරු පළා­තෙන් සහ නැඟෙ­න­හිර පළා­තෙන් ලැබෙන සෙල්ලි­පි­වල අක්ෂර කලාව, භාෂාව, සංස්කෘ­තිය, පාලන රටා­වට සමා­නව සෙල්ලිපි, වයඹ හා දකුණු පළාත් වලින් ලැබී ඇත. ඉන් පැහැ­දිලි වන්නේ රාජ්‍යයේ අඛණ්ඩ නාය­ක­ත්ව­යක් පැව­තුණ බවයි.

වංශ­ක­ථා­වල දැක්වෙන පරිදි දඹ­දෙණි රාජ­ධා­නිය හෙබ වූ දෙවන පැර­කුම්බා මහ­රජු (1236-1270) රට එක්සේ­සත් කිරීමේ දී රජ­රටේ කඳ­වුරු බැඳ­ගෙන සිටි කාලිංග මාඝ සේනා­වන් පලවා හැර ඇත. දකුණේ ගැටුම් පව­තිද්දී යාපන ප්‍රදේ­ශය ස්වාධීන කර­ගත් ආර්ය­ච­ක්‍ර­ව­ර්තීහු (ඔවුන් කාලිං­ග­යෝය) කෝට්ටේ 6 වන පැර­කුම්බා රජ­තු­මාගේ (1412-1467) කාලයේ දී සපු­මල් කුමරු අතින් පරා­ජ­යට පත් වූහ. තොට­ග­මුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමි විසින් රචිත “සැළ­ලි­හිණි සංදේ­ශයේ” සපු­මල් කුමරු යාපා­ප­ටුන ජය­ ගෙන පැමිණි අයුරු වර්ණනා කොට ඇත. එමෙන්ම කෝකිල සංදේ­ශයේ ද ආර්ය­ච­ක්‍ර­වර්ති පැරදි රට­හැර ගිය බව පව­සයි. සපු­මල් කුමරු 6 බුව­නෙ­කබා නමින් රජ වූ (1470-1478) පසු වීදා­ගම හිමි­යන් යාප­න­යට වැඩ­මවා ධර්ම­දේ­ශ­න­යක් කරවූ බව සඳ­හන් වේ.

මේ අනුව උතුරු සහ නැඟෙ­න­හිර පළා­ත්වල පරි­පා­ල­නය ඒකීය රාජ්‍ය­ත්ව­යක් යටතේ පැවති බව සෙල්ලිපි මඟින් අනා­ව­ර­ණය වේ.

Comments