රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.12%) 0777970049. (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Louns,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 2199/​- සිට. ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 7 ක් දක්වා. ලියාපදිංචි කළ,​ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 85% ක් දක්වා ලීසිං. (Speed Draft) සඳහා 1399/​- අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව. වෙළඳපොළ අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදු කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing hotline,​ 0777970049.
002575

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම

පැන්ඩා ක්‍රොස් 2015,​ මැනුවල්,​ කළු පැහැ,​ පෙට්‍රල්,​ 1300CC,​ ප්‍රථම හිමිකරු. 85000Km,​ මාලබේ. 15/​75,​ විමසීම් : 0770433306.
007356

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

ටොයොටා K20 9 ශ්‍රී 7057 කාරය වහා විකිණීමට. මීතොටමුල්ල. 350,​000/​-. 072-7044783.
005987

හොණ්ඩා කාර් රථ විකිණීම

හොණ්ඩා Vcsal RS 2016 K41000 530000/​-. 0773211112 නාරාහේන්පිට.
005801

සුසුකි කාර් රථ විකිණිම

සුසුකි සෙලේරියෝ WP-CAJ පළමු අයිතිකරු ZX 1,​ කි.මී. 33000 ඇලෝයි වීල්ස් සෙන්ට්‍රල් ලොක්ස් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් ස්පොයිලර් පවර් ෂටර්ස් පවර් මිරර් CD USB බ්ලූටූත් මැනුවල් ෆොග් ලයිට් 2,​500,​000/​-. 0770587745.
006838

ට්‍රැක්ටර් හා කෘෂි උපකරණ විකිණීම

මහේන්ද්‍ර,​ ට්‍රැක්ටරය RB - 6xxx 2010 හොඳම තත්ත්වයෙන්. රොටරියද සමගින්. මඩේ වැඩකර නැත. 0718505586 මාලබේ.
004242

Comments