ප්‍රාදේ­ශීය මාධ්‍ය­වේ­දීන්ට අගමැතිගෙන් සහන් එළියක් | සිළුමිණ

ප්‍රාදේ­ශීය මාධ්‍ය­වේ­දීන්ට අගමැතිගෙන් සහන් එළියක්

ප්‍රාදේ­ශීය මාධ්‍ය­වේ­දීන් සඳහා රක්ෂණ ක්‍රම­යක් හඳුන්වා දීමට පිය­වර ගන්නා බව අග්‍රා­මාත්‍ය මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහතා පව­සයි.

අග්‍රා­මා­ත්‍ය­ව­රයා මෙසේ සඳ­හන් කලේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා පත්‍ර­කළා සංග­මයේ සාමා­ජි­ක­යින් හා අග්‍රා­මා­ත්‍ය­ව­රයා අතර පාර්ලි­මේ­න්තු­වේදී පැවැති සාක­ච්ඡා­ව­ක­දීය.

ප්‍රාදේ­ශීය මාධ්‍ය­වේ­දීන්ට මාධ්‍ය ආය­තන මඟින් මාසි­කව ගෙවන දීමනා ප්‍රමාද වීම සම්බ­න්ධ­යෙන්ද මෙහිදී සංග­මයේ සාමා­ජි­ක­යින් අග්‍රා­මා­ත්‍ය­ව­ර­යාගේ අව­ධා­නය යොමු කළ අතර ඒ පිළි­බ­ඳව මාධ්‍ය ආය­තන ප්‍රධා­නීන් සමඟ සාකච්ඡා කර නිසි වැඩ­පි­ළි­වෙ­ලක් සක­සන බව ද අග්‍රා­මා­ත්‍ය­ව­රයා පැව­සීය.

ප්‍රාදේ­ශීය මෙන්ම මාණ්ඩ­ලික වශ­යෙන් සේවය කරන සිය­ලුම මාධ්‍ය­වේ­දීන්ට පොදුවේ බල­පාන ප්‍රශ්න සම්බ­න්ධ­යෙන්ද මෙහිදී අග්‍රා­මා­ත්‍ය­ව­රයා දැනු­වත් කිරී­මට පිය­වර ගෙන තිබිණි. සම­හර මාධ්‍ය ආය­තන නිසි නියා­ම­න­ය­කට අනුව වැටුප් නොගෙ­වීම හේතු­වෙන් වෘත්තීය වග­කීම් ඉටු කිරී­මේදී පොදුවේ සිය­ලුම මාධ්‍ය­වේ­දීන් අප­හ­සු­තා­ව­ය­කට පත්වන බව මෙහිදී මාධ්‍ය­වේ­දීන් විසින් පෙන්වා දෙන ලදි.

මෙකී සිය­ලුම කරුණු සලකා බලා ප්‍රාදේ­ශීය මාධ්‍ය­වේ­දීන් වෙනු­වෙන් රක්ෂණ ක්‍රම­යක් හඳු­න්වා­දී­ම­ටත්, මාධ්‍ය ආය­තන ප්‍රධා­නීන් හමු­වන අව­ස්ථා­ව­කදී මාධ්‍ය­වේ­දීන්ගේ ගැටලු සම්බ­න්ධ­යෙන් සාකච්ඡා කර නිසි ක්‍රම­වේ­ද­යක් අනුව වැටුප් ගෙවීම් මගින් වෘත්තීය සුර­ක්ෂි­ත­තා­වය ඇති කිරීමේ අව­ශ්‍ය­තා­වය අව­ධා­ර­ණය කිරී­ම­ට­ත්පි­ය­වර ගන්නා බව එහිදී අග්‍රා­මා­ත්‍ය­ව­රයා වැඩි­ඳු­ර­ටත් සඳ­හන් කළේය.

Comments