පළාත් බලධරයිනි, මේ ප්‍රශ්නය දෙස බලන්න | සිළුමිණ

පළාත් බලධරයිනි, මේ ප්‍රශ්නය දෙස බලන්න

අප ර‍ෙට් නාගරික පෙදෙස්වල ඇති තාර සහ කොන්ක්‍රිට් දමා ඇති අතුරු මාර්ග බොහොමයක් පටු මාවත්ය. එම මාර්ග දෙපස ඇති සෑම නිවෙසක්ම පාහේ ආරක්ෂාව හා අලංකාරය වෙනුවෙන් තාප්ප ගේට්ටු දමා එකිනෙකට වෙන්ව අැති නිවෙස්ය. එම මාර්ගවල වාහන දෙකක් පාර මාරුවීමේදීද ගමන් කරනුයේ බොහෝ අසීරුවෙනි. මෙම තාප්ප දමා ඇති නිවෙස් හිමියන් සමහර දෙනෙක් තමන්ගේ සීමාවෙන් පිට පාර දෙපස මල් ගස් හෝ කුඩා පැල සිටුවා පාර පටු කිරීමෙන් මහජනයා මෙන්ම වාහන පදවන්නන්ද අසීරුතාවන්ට පත්වේ.

සමහර නිවෙස් හිමියන් පාර දෙපස කුඩා බැමි බැඳ මල් පැළ සිටුවා අලංකාර කිරීමටද පියවර ගෙන ඇත. මෙමගින් මාර්ගය පටුවීමක් සිදුවන අතර අදාළ පළාත් පාලන ආයතන මේ ගැන කිසිදු පියවරක් ගෙන ඒවා ඉවත් කරන්නේද නැත. තවද වැසි දිනවලදී වතුර බැස යෑමටද මෙමගින් අවහිරතා ඇති වේ. එනිසා පෞද්ගලික නොවන මාර්ග දෙපස ඇති අනවසර ගස්වැල් නිවෙස් හිමියන් විසින් අලංකරණය පිණිස හෝ වෙනත් අරමුණකින් සිිටුවා ඇත්නම් බදු ගෙවන ජනතාව වෙනුවෙන් ඒවා ඉවත් කොට මාර්ගය එළි පෙහෙළි කිරීම අදාළ අායතන මගින් සිදුකිරීම සැමටම පහසුවකි. මේ පිළිබඳ පළාත් පාලන ආයතන බලධාරීන් නිරන්තරයෙන්ම විමසිල්ලෙන් සිට පාර දෙපස ඇති මෙවැනි අනවසර කටයුතු මෙන්ම ඉදිකිරීම්ද මූලික අවස්ථාවේදීම ඉවත්කිරීමට කටයුතු කිරීම සැමට පහසුවකි.

ගාමිණී ගුණතිලක - කඩවත

 

Comments