ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් EDEX EXPO ප්‍රද­ර්ශ­නයේ සැප­යු­ම්කරු | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් EDEX EXPO ප්‍රද­ර්ශ­නයේ සැප­යු­ම්කරු

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමු­ඛ­තම විදුලි සංදේශ සේවා සැප­යු­ම්කරු වන ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් සමා­ගම මෙරට විශා­ල­තම අධ්‍යා­පන ප්‍රද­ර්ශ­නය සහ රැකියා පොළ වන EDEX EXPO 2020 ප්‍රද­ර්ශ­නයේ නිල විදුලි සංදේශ සේවා සැප­යු­ම්කරු බව සාඩ­ම්බ­ර­යෙන් දැනු­ම්දෙ­යිග අඛ­ණ්ඩව 17 වන වර­ටත් පව­ත්වනු ලබන EDEX EXPO ප්‍රද­ර්ශ­න­යට අට වැනි­ව­ර­ටත් විදුලි සංදේශ සැප­යු­ම්කරු ලෙස එක්වන ශ්‍රී ලංකා ටෙලි­කොම් සමා­ගම ප්‍රද­ර්ශ­නය නැර­ඹී­මට පැමි­ණෙන ජන­තා­වට නොමිලේ උස-ත්‍ස සබ­ඳ­තා­වය ලබා­දෙනු ඇතග ප්‍රද­ර්ශ­නය ජන­වාරි 17 සිට 19 දක්වා කොළඹ බන්ඩා­ර­නා­යක අනු­ස්ම­රණ ජාත්‍ය­න්තර සම්ම­න්ත්‍රණ ශාලා­වේදී සහ ජන­වාරි 24 සහ 25 යන දෙදින තුළ මහ­නු­වර සිටි සෙන්ට­ර්හිදී පැවැ­ත්වී­මට නිය­මි­තය.

 

Comments