ඩිජි­ටල් PET-CT ස්කෑන් පරී­ක්ෂාව සෙලින්කෝ හෙල්ත්කෙයා වෙතින් | සිළුමිණ

ඩිජි­ටල් PET-CT ස්කෑන් පරී­ක්ෂාව සෙලින්කෝ හෙල්ත්කෙයා වෙතින්

ගුවන් මඟින් ඉන්දි­යාවේ චෙන්නායි නුව­රට යෑමේ ගාස්තු පවා ඇතු­ළත් කළ පසු ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ග­ලික අංශ­යෙන් ලබා­ගන්නා මිලට වඩා අඩු­වෙන් චෙන්නායි නුවර පිහිටි ඇපලෝ ප්‍රෝටෝන් පිළිකා මධ්‍ය­ස්ථා­න­යෙන් පොසි­ට්‍රෝන් එමි­ෂන් ටොමෝ­ග්‍රෆි (PET) ස්කෑන් පරී­ක්ෂණ කර ගැනීමේ අව­ස්ථාව සෙලින්කෝ හෙල්ත්කෙයා සර්වි­සස් ශ්‍රී ලාංකි­ක­යන්ට සලසා ­දෙයි.

එම PET ස්කෑන් යන්ත්‍රය ඩිජි­ටල් වන බැවින් එම­ඟින් ඉතාම ඉහළ සංවේ­දී­තා­වෙන් යුක්ත, හොඳ ගුණා­ත්මක තත්ත්ව­යෙන් යුතු ඡායා­රූප ලබා­ගත හැකි බවත් වඩාත් නිවැ­ර­දි­තා­වෙන් යුක්තව රෝග විනි­ශ්චය කට­යුතු එම­ඟින් සිදු කළ හැකි බවත් සමා­ගම පව­සයි. ඩිජි­ටල් PET-CT ස්කෑන් යන්ත්‍ර­යක් තිබෙන දකුණු ආසි­යාවේ පළමු වෛද්‍ය මධ්‍ය­ස්ථා­නය වන්නේ ඇපලෝ ප්‍රෝටෝන් පිළිකා ප්‍රති­කාර මධ්‍ය­ස්ථා­න­යයි.

ඉන්දි­යාවේ ඇපලෝ හෝස්පිට්ල්ස් එන්ට­ර්ප‍්‍ර­යිස් ලිමි­ටඩ් සමා­ගමේ වෛද්‍ය පාර්ශ්ව­ක­රු­වෙකු ලෙසින් සෙලින්කෝ හෙල්ත්කෙයා සමා­ග­මට එම­ඟින් ලබා­දෙන සේවා සඳහා සහන පැකේජ මුද­ලක් ලබා­දිය හැකි අතර චෙන්නායි වෛද්‍ය මධ්‍ය­ස්ථා­නය තුළ එක් රාත්‍රි­යක නවා­තැන් සමඟ ඩිජි­ටල් PET-CT ස්කෑන් පරී­ක්ෂණ සඳහා ද, දෙදෙ­නෙ­කුට ගුවන් ටික­ට්පත් ගාස්තු, වීසා ගාස්තු, ගුව­න්තො­ටු­පොළේ සිට රෝගියා රැගෙන යෑමේ ගාස්තු, සියල්ල අඩංගු පැකේ­ජය ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ග­ලික රෝහ­ලක ඇන­ලොග් PET ස්කෑන් පරී­ක්ෂා­වක් සඳහා අය කරන මුද­ලට වඩා 8% කින් පමණ අඩු බව සමා­ගම සඳ­හන් කරයි.

Comments