ජන­පති නිය­ම­යෙන් අඩු ආදා­යම් ලාභීන්ට කඩි­නම් සහන රැසක් | සිළුමිණ

ජන­පති නිය­ම­යෙන් අඩු ආදා­යම් ලාභීන්ට කඩි­නම් සහන රැසක්

 

ඩු ආදා­ය­ම්ලාභී ජන­තා­වට අඩු මිලට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සැප­යීමේ ජාතික වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් ක්‍රියා­වට නැංවී­මට ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ ජනා­ධි­ප­ති­තුමා තීර­ණය කරයි. වැඩ­ස­ට­හන යටතේ සෑම හිමි­ක­ම්ලා­භි­යෙ­කුට ආහාර මිලදී ගැනී­මට විශේෂ ඉලෙ­ක්ට්‍රො­නික කාඩ්ප­තක් නිකුත් කරනු ලැබේ.

 

සමෘ­ද්ධි­ලා­භීන්, සමෘද්ධි හිමි­කම් නොල­බන පුද්ග­ල­යන්, ස්ථිර රැකි­යා­වක් නොමැති හා වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ කම්ක­රු­වන්, රැකියා නොමැති පවු­ල්වල ආබා­ධි­ත­යන්, වැන්දඹු පවුල්, ස්ථාවර ආදා­ය­මක් නොමැති වැඩි­හි­ටි­යන් සහ බර­ප­තළ රෝගා­බා­ධ­ය­න්ගෙන් පෙළෙ­න්නන් සිටින පවුල් මීට හිමි­කම් කියයි. ඔවුන්ගේ ආහාර සුර­ක්ෂි­ත­භා­වය තහ­වුරු කිරීම වැඩ­ස­ට­හනේ අර­මු­ණයි.

සීනි, තේ, හාල්, පිටි, පරිප්පු, කඩල, ලූනු, මිරිස්, කර­වල, අල සහ කිරි­පිටි ඇතුළු අත්‍යා­වශ්‍ය පාරි­භෝ­ගික භාණ්ඩ සහන මිල­කට ලබා­දීම අපේක්ෂා කෙරේ. ලංකා සතොස, සමූ­ප­කාර වෙළෙඳ ජාලය සහ විශේ­ෂ­යෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේ­ශ­ව­ලින් තෝරා­ගත් බල­යත් වෙළෙ­ඳ­සැල් මඟින් ආහාර පහ­සු­වෙන් මිලදී ගැනී­මට මූලික වශ­යෙන් අව­ස්ථාව සලසා ඇත. තෝරා­ගනු ලබන පහ­සු­කම් අඩු ග්‍රාමීය වෙළෙ­ඳ­සැල් සඳහා සහන ක්‍රම­ය­කට ශීත­ක­රණ ඇතුළු උප­ක­රණ ලබා­ගැ­නී­මට ද පහ­සු­කම් සැල­සී­මට නිය­මි­තය.

අදාළ වෙළෙ­ඳ­සැල්, ජනා­කීර්ණ ප්‍රදේ­ශ­ව­ලද, අඩු ආදා­යම් ලාභී නිවාස සංකීර්ණ, ග්‍රාමීය පළා­ත්වල සහ වැවිලි ක්ෂේත්‍රය ආව­ර­ණය වන පරිදි පිහි­ටු­වීම කෙරෙහි අව­ධා­නය යොමුවී ඇත. බල­ය­ලත් වෙළෙඳ සැල් තෝරා ගැනීමේ දී කාන්තා ව්‍යව­සා­ය­ක­යන්ට ප්‍රමු­ඛ­ත්වය ලබා දෙයි.

මෙම­ඟින් කුඩා පරි­මාණ ව්‍යාපා­රි­ක­යන් සහ නිෂ්පා­ද­ක­යන් නඟා සිටු­වී­මට ද ජනා­ධි­ප­ති­තුමා අපේක්ෂා කරයි. දේශීය නිෂ්පා­ද­ක­යන්ට මූලි­ක­ත්වය දෙමින් ඔවුන් නිප­ද­වන ඇසු­රුම් කළ ආහාර, කුළු බඩු, මස් මාලු, බිත්තර හා අනෙ­කුත් ගෘහ අව­ශ්‍යතා අදාළ ව්‍යාපා­රි­ක­යන් වෙත අත­ර­මැ­දි­ය­න්ගෙන් තොරව ඍජු­වම ලබා­දී­මට ඒ අනුව ව්‍යාපෘ­ති­යෙන් පහ­සු­කම් සැලසේ.

වැඩ­ස­ට­හ­නට සම­ගා­මීව ග්‍රාමීය වතු සහ නාග­රික ප්‍රදේ­ශ­යන්හි ගෘහ ඒකක එක්ලක්ෂ පන­ස්ද­හ­සක් සඳහා පානීය ජලය ලබා­දී­ම­ටත්, ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝ මීටර් ලක්ෂ­යක් සංව­ර්ධ­නය කිරී­ම­ටත් අපේක්ෂා කෙරේ.

දිළිඳු හා අඩු ආදා­ය­ම්ලා­භීන් ලෙස හඳු­නා­ගනු ලබන පුද්ග­ල­යන්ට ඉඩම් අමා­ත්‍යාං­ශය, ඉඩම් ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ කොමි­සන් සභාව සහ බිම් සවිය සමඟ සම්බ­න්ධී­ක­ර­ණය කර කෘෂි­කර්ම, ව්‍යාපාර සංව­ර්ධ­නය සහ නිවාස ව්‍යාපෘති වෙනු­වෙන් තිස් අවු­රුදු බදු පද­න­මෙන් ඉඩම් කැබලි ලක්ෂ­යක් ලබා­දීම කෙරෙහි ද ජනා­ධි­ප­ති­තුමා තීර­ණය කර ඇත.

සෞභා­ග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රති­පත්ති ප්‍රකා­ශයේ සඳ­හන් බහු­කාර්ය සංව­ර්ධන කාර්ය­සා­ධන බළ­කාය සඳහා අඩු ආදා­ය­ම්ලාභි සහ නිපු­ණ­තා­ව­යක් රහිත අය වෙනු­වෙන් රැකියා ලක්ෂ­යක් ලබා­දීමේ වැඩ­ස­ට­හනේ සැල­සුම් මේ වන විට අව­සන් අදි­යරේ පවතී.

ඒ අනුව ජන­වාරි 20 වන දිනට පෙර අදාළ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රම­වේ­දය සහ ඒ සඳහා වූ අය­දු­ම්පත් ප්‍රසිද්ධ කිරී­මට නිය­මි­තය.

ඉතා­මත් දිළිඳු මට්ට­මින් පසු­වන සමෘද්ධි ලාභී පවු­ල්වල සාමා­ජි­ක­යන් සහ සුදු­සු­කම් ලබන එහෙත් සමෘද්ධි සහ­නා­ධා­රය නොල­බන පවුල් නඟා සිටු­වීම බහු­කාර්ය සංව­ර්ධන කාර්ය සාධක බළ­කායේ අර­මුණ වේ.

එවැනි පවු­ල්වල ශ්‍රම බළ­කා­යට දායක විය හැකි පිරිස හඳුනා ගෙන සුදුසු ක්ෂේත්‍ර­යන්හි මාස 06ක පුහු­ණු­ව­කින් පසු ස්ථිර රැකියා අවස්ථා ලබා දේ. පදිංචි ප්‍රදේ­ශ­යේම රැකියා අව­ස්ථා­වක නියුක්ත කිරීම විශේ­ෂ­ත්ව­යකි.

කිසිඳු අධ්‍යා­ප­න­යක් නොලද හෝ අඩු අධ්‍යා­ප­නික මට්ට­මක් සහිත නුපු­හුණු පිරිස් මේ සඳහා තෝරා ගැනේ. සමස්ත දිව­යි­නම ආව­ර­ණය වන පරිදි ප්‍රථම අදි­යර යටතේ රැකියා අවස්ථා ලක්ෂ­යක් සම්පා­ද­නය කෙරේ. ඔවුන් මෙහෙ­ය­වීමේ හා කළ­ම­නා­ක­ර­ණය සඳහා උපා­ධි­ධා­රින් සහ උසස් අධ්‍යා­ප­නය ලැබූ­වන්ට ද රැකියා අවස්ථා උදා වේ.

සෑම ප්‍රාදේ­ශීය ලේකම් කොට්ඨා­ස­ය­ක­ටම 300ත් 350ත් අතර පිරි­සක් මේ යටතේ බඳවා ගැනේ. විහා­ර­ස්ථා­නයේ නායක ස්වාමීන් වහන‍්සේ, අනෙ­කුත් ආග­මික පූජක උතු­මෙකු, දිස්ත්‍රික් ලේකම්, ග්‍රාම නිල­ධා­රින් ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර නිල­ධා­රින්ගේ අධී­ක්ෂ­ණය යටතේ සුදු­සු­ක­ම්ලා­භීන් තෝරා ගැනේ. තෝරා­ගැ­නීමේ නිවැ­ර­දි­තාව තව­දු­ර­ටත් තහ­වුරු කර ගැනී­මට ආර­ක්ෂක අංශ­වල නිපු­ණ­තා­වක් සහිත පිරි­සක් යෙද­වී­මට ද තීර­ණය කර තිබේ.

සුදු­සු­ක­ම්ලා­භීන් පාසල්, රෝහල් සහ රාජ්‍ය ආය­ත­න­වල අධ්‍යා­පන මට්ට­මක් අවශ්‍ය නොවන රැකියා සඳහා අනු­යුක්ත කෙරේ. වඩු, පෙද­රේරු, කෘෂි, ධීවර, වන සංර­ක්ෂණ වැනි ක්ෂේත්‍ර සඳහා සහ ඒ ඒ පළා­ත්ව­ලට අවැසි වන පරිදි පුහු­ණු­වීම් කොට සේවයේ පිහි­ටු­වී­මට ද පිය­වර ගැනේ. ආර­ක්ෂක අමා­ත්‍යාං­ශයේ සහ ත්‍රිවිධ හමු­දාවේ අධී­ක්ෂ­ණය යටතේ බඳවා ගැනීම් සහ පුහු­ණු­වීම් සිදු කෙරේ.

මේ අතර ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ උප­දෙස් පරිදි ජනා­ධි­පති ලේක­ම්ව­රයා විසින් රාජ්‍ය ආය­ත­න­වල සියලු සභා­ප­ති­ව­රුන්ගේ වැටුප රුපි­යල් ලක්ෂ­ය­කට සීමා කිරීමේ චක්‍ර­ලේ­ඛ­යක් නිකුත් කර ඇත. ඒ අනුව අධ්‍ය­ක්ෂ­ව­රුන්ට ගෙවන වැටුප් රුපි­යල් 25,000 ක් විය යුතු අතර ඔවුන්ට වාහ­න­යක් ලැබෙන්නේ අදාළ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වී­ම්ව­ලට පැමි­ණී­මට පමණි.

 

සභා­ප­ති­ව­රුන්ට ලැබෙන ඉන්ධන ප්‍රමා­ණය ලීටර් 150ට අඩු කිරී­මට ද උප­දෙස් දී ඇත.

නවක වදය නිසා සර­සවි අධ්‍යා­ප­නය අත­ර­මඟ නතර කර ඇති සර­සවි සිසුන්ට යළි සර­සවි අධ්‍යා­ප­නය ලැබී­මට අව­සර දීම නිසා සිසුන් 2000 පමණ සර­සවි අධ්‍යා­ප­න­යට එක්වනු ඇතැයි තොර­තුරු සන්නි­වේ­දන තාක්ෂණ උසස් අධ්‍යා­පන හා නවෝ­ත්පා­දන ඇමැති හා කැබි­නට් මාධ්‍ය ප්‍රකා­ශක ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහතා පව­සයි.

 

ලොව ධන­වත් හා බල­වත් රාජ්‍ය හත­රක ඉහළ පෙළේ නියෝ­ජි­ත­යන් පසුගිය දා පැය 24ක් තුළ මෙර­ටට පැමි­ණීම දුලබ දේශ­පා­ලන සිදු­වී­මකි.

ඇම­රිකා එක්සත් ජන­ප­දයේ සහ­කාර රාජ්‍ය ලේකම් ඇලිස් වෙල්ස් මහ­ත්මිය (Alice wells), චීන විදේශ අමාත්‍ය වැන්ග් යි (Wang Yi) රුසි­යානු විදේශ අමා­ත්‍ය­සර්ගේ ලැව්රෝව් (Sergey Lavrov) සහ ජපාන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කොසෝ යම­මොතෝ (Kozo Yamamoto) යන මහ­ත්වරු පසුගිය දා අපේ රට තුළ රැඳී සිටි­යහ.

බිඳ වැටුණු ආර්ථි­කය යළි නගා සිටු­වීම තම ධූර කාලය තුළ අපේ­ක්ෂිත ප්‍රධා­න­තම කාර්යය බව ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මැති­තුමා ලෝක බල­ව­තුන් හමුවේ කියා සිටි­යේය.

ජනා­ධි­ප­ති­තුමා ගෙන යන වැඩ­පි­ළි­වෙළ අගය කළ නාය­කයෝ ශ්‍රී ලංකාව ආරම්භ කර ඇති ආර්ථික ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ සඳ­හා­සිය උප­රිම සහය දෙන බව ප්‍රකාශ කළහ.

තැති ගැන්මට ලක්ව තිබූ සමා­ජය සහ ජන ජිවි­තය යථා තත්ත්ව­යට පත් කර­මින් රටේ ජාතික ආර­ක්ෂාව තහ­වුරු කිරීම සියලු නියෝ­ජි­ත­යන්ගේ පැස­සු­මට ලක් විය.

ජනා­ධි­ප­ති­තුමා අපේක්ෂා කරන සෑම ක්ෂේත්‍ර­ය­කම කඩි­නම් සංව­ර්ධ­න­යක් අත්කර ගනි­මින් රට ඉදි­රි­යට ගෙන යාමට පූර්ණ සහාය දෙන බවට සියලු විදේශ නියෝ­ජි­තයෝ ප්‍රතිඥා දුන්හ.

 

මේ අතර ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා ඉකුත් (16) වෙනි බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා හදි­සියේ ම කටු­නා­යක ජාත්‍ය­න්තර ගුවන් තොටු­පොළ වෙත ගියේය.

මෙහිදී ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා මගීන් සමඟ කතා­බහ කළේය. විදේ­ශි­ක­යන් සමඟ ද කතා­බ­හක නිරත වූ ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා ඔවුන්ට පවසා සිටියේ ඔබට අවශ්‍ය පරිදි නිද­හසේ මේ රට තුළ සංචා­රය කිරී­මට හැකි බවත් ඒ සඳහා ආර­ක්ෂාව පිළි­බ­ඳව තමාව විශ්වාස කරන ලෙසත්ය.

රටින් පිට­වී­මේදී සහ මෙර­ටට පැමි­ණීමේ දී කිසිඳු ගුවන් මගි­යෙකු අප­හ­සු­තා­ව­ය­කට හෝ ප්‍රමා­ද­ය­කට ලක් නොවන ආකා­ර­යෙන් ක්‍රියා කර­න්නැයි ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා ගුව­න්තො­ටු­පොළ බල­ධා­රීන්ට උප­දෙස් ලබා දුන්නේය.

ගුවන් තොටු­පොළ ආශ්‍රිත ආර­ක්ෂක වැඩ­පි­ළි­වෙළ මහ­ජ­න­තාව අප­හ­සු­තා­වට ලක් නොවන ආකා­ර­යෙන් සිදු විය යුතු බවත් මෙහිදී ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා අව­ධා­ර­ණය කළේය.

රටින් පිටව යන සාමාන්‍ය ගුවන් මගි­යකු ගුවන් තොටු­පො­ළට ඇතුළු වන අව­ස්ථාවේ සිට මගී පර්ය­න්තය ඔස්සේ ගුවන් යාන­යට පිවි­සීම දක්වා සහ මෙර­ටට පැමි­ණෙන ගුවන් මගි­යෙකු පිට­තට පැමි­ණෙන තෙක් ගත­වන කාලය, ස්ථාන සහ ක්‍රියා­ව­ලිය ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­යාගේ නිරී­ක්ෂ­ණ­යට ලක්විය.

ආග­මන විග­මන පරී­ක්ෂණ කට­යුතු සඳහා ප්‍රමා­ණ­වත් නිල­ධා­රීන් යොදවා මගීන්ට සිදු­වන ප්‍රමා­දය හැකි උප­රි­ම­යෙන් අවම කිරී­මට පිය­වර ගන්නා ලෙස ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා ආග­මන විග­මන අධ්‍යක්ෂ ජන­රා­ල්ව­ර­යාට උප­දෙස් දුන්නේය. ‍‍

පැමි­ණීම සහ පිට­වීම සඳහා වෙනම අංශ දෙකක් නිර්මා­ණය කිරී­මෙන් කාර්ය­ක්ෂම සේවා­වක් මගීන්ට ලබා­දිය හැකි බව පෙන්වා දුන් ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා නව මගී පර්ය­න්තයේ වැඩ කඩි­න­මින් නිම­කර ජනතා අයි­ති­යට පව­රන ලෙස ද උප­දෙස් ලබා දුන්නේය.

ගුවන් තොටු­පොළ සේවා­වන්හි කාර්ය­ක්ෂ­ම­තාව පිළි­බඳ ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා ගුව­න්තො­ටු­පොළ කාර්ය මණ්ඩ­ල­යට සිය ප්‍රශං­සාව පළ කළේය.

මේ අතර ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා වැද­ගත් තීරණ කිහි­ප­යක් ඉකුත්දා ගනු ලැබීය. ඒ අතර උපා­ධි­ධා­රින් 50,000කට රැකියා ලබා­දී­මට ද වතු කම්ක­රු­වන්ට රුපි­යල් 1000 වැටුප් වැඩි කිරී­මට පසු­ගිය සතියේ තීර­ණය කරන ලදි.

 

 

 

 

 

Comments