රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු - වෛද්‍ය

දන්ත ශල්‍යාගාරයකට හෙදියක් අවශ්‍යයි. (පුහුණු /​ නුපුහුණු) වැටුප රු. 15,​000/​- සිට 30,​000/​- දක්වා අතිකාල දීමනා ගෙවනු ලැබේ. කොට්ටාව අවටින් විශේෂයි. විමසීම් : 0777316576. වෛද්‍ය රෝහණ කාරියවසම්,​ ෆැමිලි ඩෙන්ටල් කෙයාර්,​ නො. 264/​3,​ හයිලෙවල් පාර,​ කොට්ටාව. (දම්රෝ ගොඩනැගිල්ල)
004287

ඇබෑර්තු - වෙළඳ/ අලෙවිකරණ

අවු. 18 ත් 23 ත් අතර අ.පො.ස. සා.පෙළ /​ උ.පෙළ පෙනී සිටි අය සඳහා එයාටෙල් ආයතනයේ අලෙවි අංශයේ රැකියා අවස්ථා (කොළඹ /​ ගම්පහ) පළපුරුද්ද අවශ්‍ය නැත. පුහුණු කාලය තුළ රු. 31,​500/​-. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න. 0757519519.
004346

දන්ත වෛද්‍ය,​ උපකරණ ආනයන කරන සමාගමකට අලෙවිකරුවන් (සේල්ස් රෙෆ්) අවශ්‍යයි. වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක. M​e​d​i​d​e​n​t​s​p​v​t​l​t​d​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​. විමසීම් : 0773868494. මෙඩි ඩෙන්ස් පුද්ගලික සමාගම,​ නො. 80,​ නොරිස් කැනල් පාර,​ කොළඹ 10.
004288

රැකියාවක් කරන /​ සොයන අනගි අවස්ථාවක්,​ ඉහළ ආදායමක් දෙස් විදෙස් පුහුණු සැසි ලෝකයේ දෙවන විශාලතම මූල්‍ය සමාගමේ සාඩම්බර සාමාජිකයෙකු වන්නට අයදුම්පත් l​p​p​k​u​m​a​r​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​ 0714822832
004100

ඇබෑර්තු - රියදුරු

පළපුරුදු බර වාහන රියදුරු මහතෙකු අවශ්‍යයි. කෑම බීම ඉඳුම් හිටුම් සපයනු ලැබේ. 0777880051 නො. 03,​ බාවා පෙදෙස,​ කොළඹ 08.
003992

රියදුරන් අවශ්‍යයි. වයස 40 අඩු බර වාහන ලයිසන් ඇති අවු. 2 වඩා පළපුරුදු නැවතී වැඩ කිරීමට කැමති රියදුරන් අවශ්‍යයි. (සිංහල) දිනක වැටුප රු. 2500/​- වැඩි. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අනුව වැටුප තීරණය කෙරේ. පරීක්ෂණය සඳහා 20/​01/​2020 දින පෙ.ව. 11.00 ට පැමිණෙන්න. ලංකා එන්ටර්ප්‍රයිසස්,​ නො. 30,​ බියගම පාර,​ පට්ටිය,​ පෑලියගොඩ. (තෙල් පිරවුම අසල) 0763329642,​ 0766424832.
004371

ඇබෑර්තු - විවිධ

කොළඹ 4 හි සේවය කිරීමට මෙහෙයුම් විධායකවරියන්,​ ලේකම්වරියන් ටෙලි මාකටියර් උවමනායි. කාන්තාවන් පමණයි. කරුණාකර මෑතදී ලබාගත් ඡායාරූපයක් සමග ඔබගේ ජීවදත්ත යොමු කරන්න. j​o​b​s​@​a​t​e​c​h​o​s​t​.​c​o​m​
004537

මාළු කැපීම සඳහා දක්ෂ අය අවශ්‍යයි. ලංකා එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනයට අවු. 45 ට අඩු නැවතී වැඩ කිරීමට කැමති පළපුරුද්ද සහිත මාළු කපන අය අවශ්‍යයි. දිනක වැටුප රු. 2500 ට වැඩියි. දක්ෂතාවය හා පළපුරුද්ද මත වැටුප තීරණය වේ. සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා 2020/​01/​20 වන සඳුදා දින පෙ.ව. 11.30 ට පහත ලිපිනයට පැමිණෙන්න. නො. 30,​ බියගම පාර,​ පට්ටිය,​ කැලණිය. (තෙල් පිරවුම්හල ඉදිරිපිට) දු. අංක. 076-3329642,​ 076-6424832 (ලහිරු)
004373

Comments