1 ශ්‍රේණියේ අවුල විස­ඳන්න කමි­ටු­වක් | සිළුමිණ

1 ශ්‍රේණියේ අවුල විස­ඳන්න කමි­ටු­වක්

 

පාස­ල්වල 1 ශ්‍රේණි­යට සිසුන් ඇතු­ළත් කිරී­මේදී පාසල් නොලැ­බී­මෙන් සිසුන්ට අසා­ධා­ර­ණ­යක් සිදුව ඇත්ද යන්න සෙවී­මට අධ්‍යා­පන ඇමැති ඩලස් අල­හ­ප්පෙ­රුම මහ­තාගේ උප­දෙස් පරිදි අභි­යා­චනා කමි­ටු­වක් පත් කර ඇත.

2020 පළ­මු­වන ශ්‍රේණි­යට සිසුන් ඇතු­ළත් කිරීම පසු­ගි­යදා සිදු වු අතර; මේ වන විට විවිධ පළා­ත්ව­ලින් විරෝ­ධතා එල්ල වෙමින් ඇත්තේ චක්‍ර­ලේඛ මඟින් අසා­ධා­ර­ණ­යට පත්වීම හේතු­වෙන් තම දරු­වන්ට පාසල් අහි­මිව ඇති බව සඳ­හන් කර­මිනි.

 

මේ සම්බ­න්ධ­යෙන් සිළු­මි­ණට අද­හස් දැක්වූ අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශයේ ලේකම් එන්.එච්.එම්. චිත්‍රා­නන්ද මහතා සඳ­හන් කළේ යම් සිසු­ව­කුට චක්‍රෙල්ඛ හේතු­වෙන් අසා­ධා­ර­ණ­යක් සිදුව ඇත් නම් අධ්‍යා­පන හා පළාත් අධ්‍යා­පන අති­රේක ලේක­ම්ව­රුන්ගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පත් කර ඇති මේ කමි­ටු­වට ඒ පිළි­බඳ දැනුම් දෙන ලෙසයි. මේ වන විටත් මෙම කමි­ටු­වට පැමි­ණිලි 500කට අධික සංඛ්‍යා­වක් ලැබී ඇති බවත්, මෙහිදී යම්කිසි දරු­ව­කුට අසා­ධා­ර­ණ­යක් සිදුව ඇත් නම් ඒ අයට අනි­වා­ර්ය­යෙන්ම පාස­ලක් දීමට කට­යුතු යොදන බවත්ය. එසේම පළ­මු­වන ශ්‍රේණි­යට සිසුන් ඇතු­ළත් කිරීමේ චක්‍ර­ලේ­ඛය ඉදි­රි­යේදී යම් යම් කරුණු සම්බ­න්ධ­යෙන් සංශෝ­ධ­ණය කිරී­ම­ටද අධ්‍යා­පන ඇමැ­ති­ව­ර­යාගේ අව­ධා­නය යොමු වී ඇත.

Comments