නොරො­ච්චෝලේ ගැට­ලු­ව­ලට ජන­ප­ති­ගෙන් විස­ඳුම් | Page 2 | සිළුමිණ

නොරො­ච්චෝලේ ගැට­ලු­ව­ලට ජන­ප­ති­ගෙන් විස­ඳුම්

නොරො­ච්චෝලේ තාප බලා­ගා­රය හේතු­වෙන් මහ ජන­තා­වට සිදු වූ හානිය පිළි­බ­ඳව, ඒ ව්‍යාපෘ­තිය භාර සමා­ගම් සහ නිල­ධා­රීන් කැඳවා විමසා, එවැනි දේ යළි සිදු නොවී­මට අදාළ උප­දෙස් කඩි­න­මින් ලබා දෙන බව ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා පැව­සීය.‍

ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා මේ අද­හස් පළ කළේ් අග­ර­ද­ගුරු අති­උ­තුම් මැල්කම් කාදි­නල් රංජිත් හිමි­පා­ණන් වහන්සේ සහ හලා­වත රද­ගු­රු­තුමා ඇතුළු ප්‍රදේ­ශයේ පූජ­ක­තු­මන්, ප්‍රදේ­ශ­වා­සීන් සහ පරි­ස­ර­වේ­දීන් සමඟ ජනා­ධි­පති කාර්යා­ලයේ පැවති හමු­ව­ක­දීය.

නොරො­ච්චෝලේ බලා­ගා­රයේ කට­යුතු විම­ර්ශ­න­යට විදු­ලි­බල අමා­ත්‍ය­ව­රයා හා අදාළ ඉංජි­නේ­රු­වන් ඇතුළු කණ්ඩා­ය­මක් යොමු කරන බවත්, තමාද බලා­ගා­රය නිරී­ක්ෂ­ණ­යට පැමි­ණෙන බවත් සඳ­හන් කළ ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා තාප බලා­ගා­රයේ ක්‍රියා­කා­රි­ත්වය තාක්ෂ­ණික ක්‍රම­වේද සහ පරි­සර නිය­ම­යන්ට අනු­වම සිදු විය යුතු බව අව­ධා­ර­ණය කළේය.

Comments