කන්න­න්ගර මැති­තු­මාගේ සොහොන පිළි­බඳ පැහැ­දිලි කිරීම | සිළුමිණ

කන්න­න්ගර මැති­තු­මාගේ සොහොන පිළි­බඳ පැහැ­දිලි කිරීම

නිද­හස් අධ්‍යා­ප­නයේ පියා වූ සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව් කන්න­න්ගර මැති තුමා පිළි­බද අප පුව­ත්පතේ 2019 ඔක්තෝ­බර් මස 13 පළවූ “නිද­හස් අධ්‍යා­ප­නයේ පියාගේ සොහොන රකින ලූල්බ­ද්දූවේ නැයෝ” යන ලිපිය සම්බ­න්ධව අද­හස් දක්ව­මින් කන්න­න්ගර මැති­තු­මාගේ වැඩි­ම­හ­ලුම සහ සමී­ප­තම මිනි­පි­රි­යක වන හසිතා බාල­සූ­රිය (විශ්‍රා­මික - ශ්‍රී ලංකා පරි­පා­ලන සේවය) මහ­ත්මිය අප වෙත පැහැ­දිළි කිරී­මත් එවා ඇත. ඇය විසින් එවන ලද පැහැ­දිළි කිරීම මෙසේය.

“කන්න­න්ගර මැති­තු­මාට සිටියේ දරු­වන් දෙදෙ­නෙකු පම­ණයි. කන්න­න්ගර මැති­තු­මාට මා ඇතුළු මුනු­පුරු මිනි­පි­රි­යන් හත්දෙ­නෙකු සිටි­නවා. මේ සියලු දෙනාම පදිං­චිව සිටින්නේ කොළඹ. එතුමා මිය යන­තු­රුම සිටියේ අපගේ නිවෙසේ. මගේ මව වන කුසු­මා­වතී විජේ­කෝන් සෙනෙ­වි­රත්න (විවා­හ­යට පෙර කන්න­න්ගර) සහ මගේ පියා වන තිය­බෝල්ඩ් සෙනෙ­වි­රත්න විසින් ආද­ර­යෙන් රැක බලා ගත්තේ.

ලුල්බ­ද්දූවේ ඇති කන්න­න්ගර මැති­තු­මාගේ සහ එතු­මාගේ පියා­ණන්ගේ භස්මා­ව­ශේෂ තැන්පත් කර ඇති (කන්න­න්ගර මැති තුමා විසින් මිලට ගන්නා ලද පර්චස් 25 ක ඉඩම) සොහොන් බිම බලා ගන්න කිසි­වෙ­කුට පවරා නැහැ. එය කොළඹ සිට රකින්නේ මා විසින්ය. එත් දැනට වසර පහ­ළො­වක පමණ සිට කන්න­න්ගර මැති­තු­මාගේ සොහොන් බිම සුද්ද පවිත්‍ර කොට බලා­ගන්නේ ලුල්බ­ද්දූවේ පදංචි ග්‍රාම නිල­ධා­රි­නි­යක ලෙස කට­යුතු කරන මගේ සමි­ප­තම ඥාති­ව­රි­යක වන කන්න­න්ගර කෝරා­ළ­ලාගේ නීතා මෙණෙ­වි­යයි. ඇය මේ සියල්ල කිසිදු ලාබ ප්‍රයෝ­ජ­න­යක් බලා­පො­රො­ත්තු­වෙන් නොවෙයි. මම වස­ර­කට දෙව­රක් කන්න­න්ගර මැති­තු­මාගේ සොහොන වෙත යනවා. ඒ යන්නේ එතු­මාගේ උපත සහ විපත සම­රනු සඳ­හායි.”

Comments