තල් මලින් සැරසුණු බිබිල | සිළුමිණ

තල් මලින් සැරසුණු බිබිල

බිබිල ප්‍රදේශයේ ගම්මාන කිහිපයකම මේ දින වල තල් මල් පිපී තිබෙනු දක්නට ලැබේ.

යල්කුඹුර,හෙවෙල්වල,නාගල,කොටගම යන ගම්මාන වල තල් ගස් වල මල් පිපී ඇත

තල් ගසේ ආයු කාලය නිමවීමත් සමග පිපෙන මල ප්‍රදේශයට අසුභ දසුනක් යැයි පැරැන්නන්ගේ මතයයි.

Comments