මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල ගැන හොයන්න කමි­ටු­වක් | සිළුමිණ

මධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­දල ගැන හොයන්න කමි­ටු­වක්

ධ්‍යම සංස්කෘ­තික අර­මු­ද­ලට අයත් මුදල් 2016 සිට 2019 දක්වා පරි­හ­ර­ණය කළ ආකා­රය පිළි­බඳ සොයා බැලීම සඳහා අග­මැති මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහතා විසින් ත්‍රිපු­ද්ගල විම­ර්ශන කමි­ටු­වක් පත් කර තිබේ.

හිටපු මහා­ධි­ක­රණ විනි­සුරු ගාමිණී සරත් එදි­රි­සිංහ මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් ගෝඨා­භය ජය­රත්න, හරි­ගුප්තා රෝහ­ණ­දීර යන මහ­ත්ව­රුන් මේ සඳහා නම් කර ඇත. බුද්ධ ශාසන, සංස්කෘ­තික සහ ආග­මික කට­යුතු අමා­ත්‍යාං­ශයේ ලේකම් බන්දුල හරි­ස්චන්ද්‍ර මහ­තාට මේ කමි­ටුව සඳහා පහ­සු­කම් ලබා­දෙන ලෙස අග­මැ­ති­ව­රයා නියෝග කර ඇත.

Comments