පාර්ලි­මේ­න්තුව හදන්න අගමැති මුලපුරයි | සිළුමිණ

පාර්ලි­මේ­න්තුව හදන්න අගමැති මුලපුරයි

විනය, හික්මීම ඇති ගෞර­ව­නීය පාර්ලි­මේ­න්තු­වක් ඇති කිරීම සඳහා තම රජය හැකි සැම පිය­ව­රක්ම ගන්නා බව අග­මැති මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහතා ‘සිළු­මි­ණට’ කීය. පාර්ලි­මේ­න්තුව තුළ ඉතා අශී­ලා­චාර මෙන්ම ආද­ර්ශ­වත් නොවන ක්‍රියා රැසක් මන්ත්‍රීන් සිදු කළ බවත්, මේ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා පක්ෂ-විපක්ෂ සියලු මන්ත්‍රීන් සහාය දැක්විය යුතු බවත් අග­මැ­ති­ව­රයා පෙන්වා දෙයි. ර‍ට හදන තැන වන පාර්ලි­මේ­න්තුව රටට ආද­ර්ශ­යක් දෙමින් කට­යුතු කිරී­මෙන් දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන්ට අහි­මිව ඇති ගෞර­වය රැක­ගැ­නීම මෙන්ම ජන­තාව යළි තමන් වෙත නැඹුරු කර­ගැ­නී­මට හැකි වන බවද අග­මැ­ති­ව­රයා අව­ධා­ර­ණය කරයි. මේ සම්බ­න්ධ­යෙන් පක්ෂ නාය­ක­යන් මෙන්ම මේ සඳහා අදාළ පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කිරී­මට කට­යුතු කරන බවද අග­මැ­ති­ව­රයා පව­සයි.

Comments