දෙමළ තරු­ණ­යන් 2000 දෙනකු පොලිස් සේව­යට | සිළුමිණ

දෙමළ තරු­ණ­යන් 2000 දෙනකු පොලිස් සේව­යට

පොලිස් සේවය කාර්ය­ක්ෂම කිරීමේ අර­මු­ණින් දෙමළ තරු­ණ­යන් 2000 දෙනකු පොලිස් සේව­යට බඳ­වා­ගැ­නී­මට රජය තීර­ණය කර තිබේ.

ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ රට හදන සෞභා­ග්‍යයේ දැක්ම සංක­ල්ප­යට සම­ගා­මීව රජය මේ පිය­වර ගෙන ඇත.

උතුරු, නැඟෙ­න­හිර ප්‍රදේ­ශ­ව­ලින් වැඩි පිරි­සක් මේ සඳහා බඳ­වා­ගන්නා අතර, කාන්තා සහ පිරිමි දෙපා­ර්ශ්ව­යම බඳ­වා­ගැ­නීම් සඳහා අය­දු­ම්පත් කැඳ­වීම ඉදිරි සති කිහි­පය ඇතු­ළත සිදු කරන බව පොලිස් මූල­ස්ථාන තොර­තු­රු­වල සඳ­හන් වේ.

Comments