සිළුමිණ ලග්න පලාපල‍ (දෙසැ.22 ඉරිදා සිට 28 සෙනසුරාදා තෙක්) | සිළුමිණ

සිළුමිණ ලග්න පලාපල‍ (දෙසැ.22 ඉරිදා සිට 28 සෙනසුරාදා තෙක්)

මේෂ

ආගම ධර්ම­යට ළැදියි

ලග්නා­ධි­පති කුජ 7 සඳු සම­ගයි. සිකුරු කර්ම­ස්ථා­න­යේය. රාහු 3, බුධ 8, ශනි, ගුරු, කේතු, රවි භාග්‍ය­ස්ථා­න­යේය. එම පිහි­ටීම තුළ මිල මුදල් සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී කල්ප­නා­කාරී වන්න. නිෂ්ඵල අධික විය­ද­ම්කාරී ගති­යක් ද ඇති වේ. අලා­භ­හානි, මිල මුදල් හානි, ආදා­යම් අඩු වීම් පෙන්වයි. උත්සා­හය සහ කැප­වී­මෙන් වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දියු­ණු­වක් ලබයි. අන්‍ය­යන් සම­ඟ­ක­ට­යුතු කිරී­මේදී සැල­කි­ලි­මත් විය යුතුයි. අප­වාද චෝද­නා­ව­ලට ලක්විය හැකිය. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කරන්න. දරු­වන්ගේ කට­යුතු කෙරෙහි අව­ධා­නය යොමු කළ යුතුයි. ඉගෙ­නී­මට ශුභයි. ආගම ධර්ම­යට ළැදි­යා­වක් ඇති වේ. ශරීර විඩාව ඇති වේ.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

වෘෂභ

අන­පේ­ක්ෂිත විය­දම්

ලග්නා­ධි­පති සිකුරු භාග්‍ය­ස්ථා­න­යේය. ශනි, ගුරු, රවි, කේතු 8 ද, රාහු 2 ද, සඳු, කුජ 6 ද සිටී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කී­මේදී අන්‍ය­ය­න්ගෙන් තමාට අව­හි­ර­කම් බල­පෑම් ආදි­යෙන් පීඩා ඇති වේ. අන්‍ය­යන් සමඟ කට­යුතු කිරී­මේදී වඩාත් සැල­කි­ලි­මත් වන්න. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­ව­ලදී වෙහෙස ඇති දුර ගම­න්ව­ලට ඉඩ පවතී. තමාට නොගැ­ළ­පෙන අය සමඟ කට­යුතු කිරී­මෙන් වළ­කින්න. ආදා­යම් ලැබුණ ද අන­පේ­ක්ෂිත විය­දම් විය හැකිය. මිල මුදල් සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී ප්‍රවේ­සම් වන්න. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී කල්ප­නා­කාරී වන්න. විටෙක ආකූ­ලතා ඇති කළ හැකිය. දරු­වන්ගේ කට­යුතු කෙරෙහි කල්ප­නා­කාරී විය යුතුයි. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සා­හය තුළ සාර්ථක පල ලබා­ගත හැකිය. උෂ්ණා­ධික රෝග බල­පායි.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකු­රාදා

මිථුන

පවුලේ අය සමඟ අස­ම­ඟිතා

ලග්නා­ධි­පති බුධ 6, රවි, ගුරු, කේතු 7 වේ. රාහු ලග්නයේ ද, සඳු, කුජ 5 ගමන් කරයි. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කී­මේදී පවුලේ අය අතර විටින් විට අස­ම­ඟිතා ඇති කළ හැකිය. ඔවු­නො­වුන් අතර වෙන­ස්කම් ඇති වේ. මිතු­රන් සමඟ ආර­වුල් ඇති වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී යම් යම් බාධා ප්‍රමා­දතා ඉස්මතු විය හැකිය. කල්ප­නා­කාරී වන්න. ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ යයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී පරිස්සම් වන්න. දරු­වන්ගේ කට­යුතු ගැන තර­මක් අව­ධා­නය යොමු කරන්න. අධ්‍යා­පන කට­යුතු කර­ගෙන යෑමේදී තාක්ෂ­ණික සහ ඉංජි­නේරු ක්ෂේත්‍ර­යන්ට අදාළ විෂය තුළ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලබා ගත හැකිය. උෂ්ණා­ධික රෝග, උද­රා­ශ්‍රිත රෝගා­දි­යෙන් පරිස්ස­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- බදාදා

කටක

 මිල මුදල් කට­යුතු කල්ප­නා­වෙන්

ලග්නා­ධි­පති සඳු යෝග­කා­රක කුජ 4 සිටී. රාහු 12, ශනි, ගුරු, රවි, කේතු 6, බුධ 5, සිකුරු 7 ගෝච­රය වේ. එම කාල සීමාව තුළ මිශ්‍ර­ප­ල­දා­යක වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී තමාට නොගැ­ළ­පෙන අය සමග ආශ්‍රය කිරී­මෙන් වළ­කින්න. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා ව්‍යාකූ­ලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ආර්ථික වශ­යෙන් නම් ශුභ­දා­යක නොවේ. ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ යයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී ප්‍රවේ­සම් වන්න. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී ද කල්ප­නා­කාරී විය යුතුයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු ගැන සැල­කි­ලි­මත් වන්න. ඉගෙ­නී­ම්වල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂ­ය­යන් කෙරෙහි හිත ඇදී යයි. මූත්‍ර රෝග, වකු­ගඩු පීඩා, බඩ­වැල් ආශ්‍රිත රෝග ඇති කළ හැකිය.

ජය වර්ණය- ක්‍රීම් පාට, අංකය- 02, දිනය- සඳුදා

සිංහ

ක්‍රම­යෙන් දියු­ණුව

ලග්නා­ධි­පති රවි, ගුරු, ශනි,f ක්තු සමග 5 ය. සිකුරු 6, රාහු 11, සඳු, කුජ 3, බුධ 4 ගමන් ගනි. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කී­මේදී වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­ව­ලදී සිය උත්සා­හය තුළ කිසි­යම් සාර්ථක ප්‍රති­ඵ­ල­යක් ලබනු ඇත. ව්‍යාපා­රික අංශ­වල යෙදී සිටින අයට වඩාත් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබෙනු ඇත. මිල මුදල් ලැබීම අතින් ශුභයි. විවිධ අංශ­යන්ට යොමු වීමෙන් අදා­යම් මාර්ග විව­ර­ණය වේ. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී තර­මක් ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කරන්න. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා, ව්‍යාකූ­ලතා ඉස්මතු කරනු ඇත. දරු­වන්ගේ කට­යුතු කෙරෙහි අව­ධා­නය යොමු කරන්න. ඉගෙ­නීම් කට­යු­තු­වල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සා­හය තුළ සාර්ථක පල ලබා­ගත හැකිය.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 01, දිනය- ඉරිදා

කන්‍යා

පෙම් සබ­ඳතා වැඩේ

ලග්නා­ධි­පති බුධ 3, සඳු, කුජ 2, ශනි, ගුරු, රවි, කේතු 4, සිකුරු 5 ගමන් ගනී. මෙම ග්‍රහ ගෝච­ර­යන් ගැන සැල­කී­මේදී අලං­කාර වස්තු ලැබී­මෙන් සිතට ප්‍රීති­යක් දැනේ. තරුණ තරු­ණි­යන් අතර ප්‍රේම සම්බ­න්ධතා වර්ධ­නය වේ. හිත­වත් සම්බ­න්ධ­කම් පැවැ­ත්වී­මට ඉඩ ලැබේ. සමා­ජයේ තම තත්ත්වය උසස් වේ.

ආර්ථික වශ­යෙන් ශුභයි. විවිධ අංශ­යන්ට යොමු වීමෙන් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලබයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යුතු සාමාන්‍ය අන්ද­මට සිදු වේ. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දියු­ණු­වක් ලැබේ. ඉගෙ­නී­ම්වල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සා­හය තුළ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන සැලකිලිමත් වන්න.

ජය වර්ණය- කොල, අංකය- 05, දිනය- බදාදා

තුලා

මුදල් පැත්තෙන් සුබයි

ලග්නා­ධි­පති සිකුරු 4, සඳු, කුජ ලග්නයේ, බුධ 2, ශනි, ගුරු, රවි, කේතු 3 ගෝච­රය වේ. රාහු 9 ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කී­මේදී වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දී යම් යම් බාධා අව­හි­රතා පසු­ගාමී තත්ත්ව­යන් ඉස්මතු විය හැකි නිසා ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ආර්ථික සහ මූල්‍ය­මය වශ­යෙන් ශුභ­දා­යක වේ. විවිධ අංශ­යන්ට යොමු වීම තුළ ආර්ථික තත්ත්ව­යෙයි සාර්ථ­ක­ත්ව­යක් ලැබිය හැකිය.

ගෙද­ර­දොර කට­යුතු යහ­පත්ය. සම­ඟිය සාමය සුර­ක්ෂිත වේ. දරු­වන්ගේ කට­යුතු යහ­පත්ය. දියු­ණු­වක් ලබයි. ඉගෙ­නීම් කට­යුතු සාර්ථක කර­ගනී. ලේ දූෂ්‍යා­බාධ, උෂ්ණා­ධික රෝග බල­පායි.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකු­රාදා

වෘශ්චික

බාධා මැද බලය පව­ත්වා­ගනී

ලග්නා­ධි­පති කුජ, සඳු 12, බුධ ලග්නයේ, ගුරු, ශනි, රවි, කේතු 12, සිකුරු 3 ගෝච­රය වේ. යම් යම් බාධා මධ්‍යයේ වුවද තම බලය පව­ත්වා­ගැ­නී­මට ඉඩ සැලසේ. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­ව­ලදී ද ඔබට බාධා ප්‍රමා­ද­තා­ව­ලට මුහුණ පෑමට සිදු වනු ඇත. මිල මුදල් ලැබීම අතින් අය­හ­පත් නොවේ. විවිධ අංශ­යන්ට යොමු වීමෙන් ආර්ථික ලාභ ලබා­ගනී. ව්‍යාපා­රික අංශයේ අයට යහ­පත්ය. එහෙත් ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය අධික වේ. අන­පේ­ක්ෂිත විය­දම් ඉස්මතු වේ. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුය. දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා කාල­යත් ධන­යත් වැය වේ. අධ්‍යා­පන ක්ෂේත්‍ර­වල නියු­ක්තව සිටින අයට පර්යේ­ෂණ කට­යු­තු­ව­ලට ශුභයි. දියු­ණු­වක් ලබයි.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

ධනු

 අන් අයගේ සහ­යෝ­ගය ලබයි

ලග්නා­ධි­පති ගුරු, ශනි, රවි, කේතු ලග්නයේ ද, බුධ 12, සඳු, කුජ 11, සිකුරු 2, රාහු 7 ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ පිහි­ටීම ගැන සැල­කී­මේදී වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දියු­ණු­වට කට­යුතු සැලසේ. අන්‍ය­යන්ගේ සහ­යෝ­ගය උප­කා­රය ලැබී­මෙන් තමාගේ වැඩ­ක­ට­යු­තු­වල දියු­ණු­වක් ලබා­ගනී. මිල මුදල් ලැබීම අතින් ශුභ­දා­යක වේ. විවිධ අංශ­යන්ට යොමු වීමෙන් ආදා­යම් මාර්ග පාදා ගනී. කෘෂි­කා­ර්මික අංශ­වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යුතු ද සාමාන්‍ය අන්ද­මට සිදු වේ. දරු­වන්ගේ කට­යුතු කෙරෙහි අව­ධා­න­යෙන් පසු­වීම වැද­ගත්ය. අධ්‍යා­පන අංශ­වල නියුක්ත අයට අලුත් විෂ­ය­යන් කෙරෙහි අව­ධා­නය යොමු වේ. බඩ­වැල් ආශ්‍රිත පීඩා, ස්නායු රෝග ඇති කළ හැකිය.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

මකර

 රැකි­යාවේ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබීම අසී­රුයි

යෝග­කා­රක සිකරු ලග්න­යේද, ශනි, ගුරු, රවි, කේතු 12, බුධ 11, කුජ, සඳු 10, රාහු 6 ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කී­මේදී වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­ව­ලදී ඔබ බලා­පො­රොත්තු වන තර­මට සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබීම තර­මක් අසීරු වේ. ආදා­යම් ලැබීම අතින් වුව ද එත­රම්ම යහ­පත් නැත. ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ ය. මිල මුදල් සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී ප්‍රවේ­සම් විය යුතුය. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී ද සාම­යට සහ සම­ඟි­යට බාධා එල්ල නොවේ. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­ව­ලට බාධා එල්ල නොවේ. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සා­හ­යෙන් සාර්ථක ඵල ලබා ගත හැකිය.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සෙන­සු­රාදා

කුම්භ

බාධා මැද දියු­ණුව

යෝග­කා­රක සිකුරු 12, ලග්නා­ධි­පති ශනි, ගුරු, රවි, කේතු 11, බුධ 10, කුජ, සඳු 9 ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කී­මේදී තමාගේ කට­යුතු කර­ගෙන යාමේදී බාධා අව­හි­රතා ගැට­ලු­උ­ද්ගත වනු ඇත. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­ව­ලදී අන්‍ය­යන්ගේ සහ­යෝ­ගය ඔබ බලා­පො­රොත්තු වන තර­මට සාර්ථක නොවේ. ආර්ථික සහ මූල්‍ය­මය වශ­යෙන් අය­හ­පත් නොවේ. විය­දම් පක්ෂය පාල­නය කර ගත යුත්තේය. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ල­දසී වෙහෙස මහන්සි වී ක්‍රියා කිරී­මට සිදු වේ. ශරී­ර­යට විඩාව ඇති වේ. දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා වඩාත් වෙහෙ­ස­වී­මට සිද්ධ වේ. අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සා­හ­යෙන් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලබා ගත හැකිවේ.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 08, දිනය- සෙන­සු­රාදා

මීන

ප්‍රධා­නීන් සමඟ කට­යුතු සැල­කි­ල්ලෙන්

ලග්නා­ධි­පති ගුරු, ශනි, රවි, කේතු 10 ද, සිකුරු 11, බුධ 9, සඳු, කුජ 8, රාහු 4 ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝච­රය ගැන සැල­කී­මේදී වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­ව­ලදී බාධා ප්‍රමා­දතා ඉස්මතු කරයි. ප්‍රධා­නීන් සමඟ කට­යුතු කිරී­මේදී වඩාත් සැල­කි­ලි­මත් විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා ඉස්මතු කළ හැක. මිල මුදල් ලැබීම අතින් එත­රම්ම ශුභ­දා­යක නොවේ. ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ යයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­ව­ලදී ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කරන්න. නොඑසේ නම් සම­ඟි­යට සාම­යට බාධා එල්ල විය හැකිය. දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා වෙහෙ­සී­මට සිදු වේ. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. මූත්‍ර දෝෂ, වකු­ගඩු පීඩා, සෙම් කෝප මුල් වූ පීඩා­ව­ලින් ප්‍රවේ­සම් විය යුතුයි.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

Comments