සම්පත් කාර්ය­ක්ෂ­ම­තාව සහ චක්‍රීය ආර්ථි­ක ජගත් සමු­ළුව | සිළුමිණ

සම්පත් කාර්ය­ක්ෂ­ම­තාව සහ චක්‍රීය ආර්ථි­ක ජගත් සමු­ළුව

ජාතික පිවි­තුරු නිෂ්පා­දන මධ්‍ය­ස්ථා­නය විසින් 2020 ජන­වාරි 21 වැනි දින කොළඹ වෝටර්ස් එජ් (Waters Edge) හෝට­ලයේ දී පැවැ­ත්වී­මට නිය­මිත සම්පත් කාර්ය­ක්ෂ­ම­තාව සහ චක්‍රීය ආර්ථි­කය පිළි­බඳ පළමු ශ්‍රී ලාංකික සමු­ළුව පිළි­බඳ මාධ්‍ය හමු­වක් පසු­ගි­යදා කොළඹ වෘත්තී­ය­වේ­දීන්ගේ සංග­මයේ දී පව­ත්වන ලදී.

දේශීය කර්මා­න්ත­ක­රු­වන් සහ මෙම ක්ෂේත්‍රය සඳහා උන­න්දු­වක් දක්වන සියලු පාර්ශ්ව­ක­රු­වන් සඳහා දැනුම ලබා දීම සඳහා මෙම සමු­ළුව සංවි­ධා­නය කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා ජාත්‍ය­න්තර වශ­යෙන් පිළි­ගත් විශේ­ෂ­ඥ­යන් රැසක් දේශනා පැවැ­ත්වීම සඳහා සහ­භාගී වීමට නිය­මි­තයි.

මෙම මාධ්‍ය හමු­වට සහ­භාගී වෙමින් මුල­සුන දැරූ වෘත්තීය විශේ­ෂ­ඥ­යින් අතර ජාතික පිවි­තුරු නිෂ්පා­දන මධ්‍ය­ස්ථා­නයේ සභා­පති ගාමිණී ගුණ­සේ­කර මහතා, ජාතික පිවි­තුරු නිෂ්පා­දන මධ්‍ය­ස්ථා­නයේ විධා­යක නිල­ධාරී සමන්ත කුමා­ර­සේන මහතා, ඔස්ට්‍රියා රීස­යි­ක්ලින් ආය­ත­නයේ මාකස් මුලර් මහතා, මොර­ටුව විශ්ව විද්‍යා­ලයේ මහා­චාර්ය අජිත් ද අල්විස් මහතා සහ MAS KREEDA ආය­ත­නයේ එරන්ති ප්‍රේම­රත්න මහ­ත්මි­යද විය. මෙම අව­ස්ථාව සඳහා ප්‍රධාන ආරා­ධිත අමුත්තා වශ­යෙන් INSEE Ecocycle ආය­ත­නයේ සංජීව චූල­කු­මාර මහතා සහ­භාගී වූ අතර මෙම සමු­ළුව සඳහා එම ආය­ත­නය ප්ලැටි­නම් අනු­ග්‍ර­හය දක්වයි. ඊට අම­ත­රව විජය ප්‍රඩක්ස් ප්‍රයි­වට් ලිමි­ටඩ් ආය­ත­නය සහ MAS Holdings ආය­ත­න­යද අනු­ග්‍ර­හය දක්වයි.

ජාතික පිවි­තුරු නිශ්පා­දන මධ්‍ය­ස්ථා­නය (NCPC) ආය­ත­නය පසු­ගිය දශක දෙක තුළ චක්‍රීය ආර්ථි­ක­යට අදාළ මෙව­ලම් හා ශිල්පීය ක්‍රම හඳුනා ගනි­මින් හා ප්‍රව­ර්ධ­නය කර­මින් ක්‍රියා­ත්මක වන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමු­ඛ­තම ආය­ත­න­යයි. ජාත්‍ය­න්තර දැනුම රට තුළට ගෙන එමින් එය ව්‍යාප්ත කිරීම සහ බිම් මට­මට බල­පෑ­මක් ඇති කිරීම සඳහා NCPC ආය­ත­නය පුරෝ­ගාමී කාර්ය­භා­ර­යක් ඉටු කරයි. දේශීය කර්මාන්ත සහ ව්‍යාපාර සමඟ ඉතා කිට්ටු සම්බ­න්ධ­තා­ව­යක් පවත්වා ගනි­මින් ඔවු­නට අවශ්‍ය දැනුම බෙදා හරි­මින් චක්‍රීය ආර්ථික මූලා­ශ්‍ර­ය­න්ගෙන් ඔවුන්ව පෝෂ­ණය කිරී­මට නාය­ක­ත්වය ගෙන කට­යුතු කරන NCPC ආය­තන ජාති­යට හා දේශ­යට මහඟු සේව­යක් ඉටු කරයි.

ඡායාරූප-විමල් කරුණාතිලක

Comments