පන්නි­පි­ටිය පෞද්ග­ලික රෝහ­ලට අධි­සු­ඛෝ­ප­භෝගී කාමර සංකී­ර්ණ­යක් | සිළුමිණ

පන්නි­පි­ටිය පෞද්ග­ලික රෝහ­ලට අධි­සු­ඛෝ­ප­භෝගී කාමර සංකී­ර්ණ­යක්

වසර 25කට අධික කාල­යක් මෙරට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කීර්ති­මත් නාම­යක් දිනා­සි­ටින පන්නි­පි­ටිය පෞද්ග­ලික රෝහලේ අලු­තින් ඉදි­ක­ර­න­ලද, අධි­සු­ඛෝ­ප­භෝගී පහ­සු­කම් වලින් සම­න්විත නවීන කාමර සංකී­ර්ණය පසු­ගි­යදා විවෘත කෙරිණි. නේවා­සි­කව ප්‍රති­කාර ලබා­ගන්නා රෝගීන්ට මෙරට රෝහ­ල­කින් හිමි­වන ඉහ­ළම පෙළේ පහ­සු­ක­ම්ව­ලින් සම­න්විත මෙම කාමර සංකී­ර්ණය නම්කර ඇත්තේ “Lotus Wing” නමිනි. නව කාමර සංකී­ර්ණය විවෘත කිරීමේ උත්ස­වය පන්නි­පි­ටිය පෞද්ග­ලික රෝහලේ සභා­පති, ආචාර්ය ආනන්ද කුරු­ප්පු­ආ­රච්චි මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පැවැ­ත්විණි. මෙහි විශේ­ෂ­ත්වය වනුයේ, දැරි­ය­හැකි මිල­කට මෙම පහ­සු­කම් භුක්ති­වි­ඳීමේ අව­ස්ථාව රෝගීන්ට හිමි­වී­මය. “වසර 25ක අධික කාල­යක් තිස්සේ ජන­තා­වගේ නොමඳ විශ්වා­සය දිනා­සි­ටින අප රෝහල,කව­දත් රෝගීන් ගෙවන මුද­ලට වැඩි සේවා­වක් ලබා­දුන් ලෙසයි නම්දරා සිටින්නේ.

Comments