සුනා­මි­යට 15 වසක් පිරෙන දා සූර්ය­ග්‍ර­හ­ණ­යක් | සිළුමිණ

සුනා­මි­යට 15 වසක් පිරෙන දා සූර්ය­ග්‍ර­හ­ණ­යක්

 

2019 වසරේ සිදු වන අව­සන් වළ­යා­කාර සූර්ය­ග්‍ර­හ­ණය 2019 දෙසැ­ම්බර් 26 පෙර­ව­රුවේ අප රටට දක්නට ලැබෙන බව තාරකා විද්‍යාඥ අනුර සී. පෙරේරා මහතා පව­සයි. සුනා­මි­යට වසර 15ක් පිරෙන දින මේ සූර්ය­ග්‍ර­හ­ණය සිදු වීම සුවි­ශේෂ කරු­ණකි.

මෙය රටේ උතුරු පළා­තට වළ­යා­කාර සූර්ය­ග්‍ර­හ­ණ­යක් ලෙසත්, කිලි­නො­ච්චි­යෙන් පහළ අනු­රා­ධ­පු­රය, වවු­නි­යාව වැනි ප්‍රදේ­ශ­ව­ලට අර්ධ සූර්ය­ග්‍ර­හ­ණ­යක් ලෙසත් දර්ශ­නය වනු ඇතැ­යිද අනුර සී. පෙරේරා මහතා පව­සයි.

වළ­යා­කාර සූර්ය­ග්‍ර­හ­ණ­යක් වඩාත් කැපී­පෙ­නෙන්නේ එය දිවා­කා­ලයේ දර්ශ­නය වන අව­ස්ථා­ව­කදී වන අතර, මේ වළ­යා­කාර සූර්ය­ග්‍ර­හ­ණය දෙසැ­ම්බර් 26 දින පෙර­වරු 8 සිට 11 දක්වා කාලයේ ලංකා­වා­සීන්ට දැක­බ­ලා­ගැ­නී­මට අව­ස්ථාව උදා වේ. මේ සූර්ය­ග්‍ර­හ­ණයේ වළ­යා­කා­රව දිස් වීම විනාඩි 4කට ආසන්න කාල­ය­කට සීමා වන අතර, එහි උප­රිම අව­ස්ථාව වවු­නි­යා­වට පෙ.ව. 9.36 පම­ණද, කිලි­නො­ච්චි­යට පෙ.ව. 9.36ට පම­ණද, යාප­න­යට පෙ.ව. 9.35ට පම­ණද, ත්‍රිකු­ණා­ම­ල­යට පෙ.ව. 9.38ට පම­ණද දිස් වේ. ආතර් සී. ක්ලාක් ආය­ත­නය මඟින් මේ සූර්ය­ග්‍ර­හ­ණය නිරී­ක්ෂ­ණය සඳහා උතුරු ප්‍රදේ­ශයේ ස්ථාන කිහි­ප­යක පර්යේ­ෂණ මට්ට­මින් කඳ­වුරු පැවැ­ත්වී­මට කට­යුතු සූදා­නම් කර­මින් පව­තින අතර ඒවා මන්නා­රම, වවු­නි­යාව, යාප­නය වැනි නගර කේන්ද්‍ර කර­ග­නි­මින් සිදු කිරී­මට නිය­මිත බව එහි මාධ්‍ය සහ­කාර අධ්‍යක්ෂ චින්තන විජ­ය­ව­ර්ධන මහතා පව­සයි.

එක එල්ලේ පියවි ඇසින් මේ අව­ස්ථාව නිරී­ක්ෂ­ණය කිරී­මෙන් ඇස්ව­ලට හානි සිදු විය හැකි බැවින් විශේ­ෂිත සූර්ය පෙර­හන් සහිත කන්නාඩි, වෑල්ඩින් කිරී­මේදී භාවිත කරන නොම්මර 14 කන්නාඩි තුළින් හෝ කඩ­දා­සි­යක සිදු­රක් සාදා එම­ඟින් ලැබෙන ඡායා­වක් සුදු තිර­යක් මත ප්‍රක්ෂේ­ප­ණය කිරී­මෙන් හෝ ජල බේස­මක් ආධා­ර­යෙන් හෝ පම­ණක් එය නිරී­ක්ෂ­ණය කළ යුතු බවද ඒ මහතා කියා සිටී.

Comments