නොවැ­ම්බර් මාසයේ 80,000කට ඩෙංගු හැදිලා | සිළුමිණ

නොවැ­ම්බර් මාසයේ 80,000කට ඩෙංගු හැදිලා

 

දෙසැ­ම්බර් මාසයේ මැද වන විට ඩෙංගු රෝගීන්ගේ තර­මක පහත වැටී­මක් වාර්තා වුවත් පසු­ගිය නොවැ­ම්බර් මාසය අව­සාන වන විට ඩෙංගු රෝගීන් 80,000කට ආසන්න සංඛ්‍යා­වක් වාර්තා වූ බව සෞඛ්‍ය අමා­ත්‍යාං­ශය පව­සයි.

මේ අතර දෙසැ­ම්බර් මාසය ආරම්භ වීමෙන් පසු රෝහල් කරා පැමි­ණෙන ඩෙංගු ‍රෝගීන් ගණන අඩු වී ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒක­කයේ අධ්‍යක්ෂ, වෛද්‍ය අරුණ ‍ජයසේ­කර සඳ­හන් කරයි. ඊට බලපෑ හේතුව ලෙස ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ වර්ෂා­ප­ත­නය අඩු වීමත් සමඟ ඩෙංගු මදු­රු­වන්ගේ ව්‍යාප්ති­යද අඩු වීමයි. එසේ වුවද මේ දින­වල ඊශාන දිග මෝසම් වර්ෂාව සක්‍රීය වී ඇති බැවින් උතුර, නැ‍ඟෙන­හිර පළා­ත්වල වැසි තත්ත්වයේ වර්ධ­න­යක් දැකිය හැකිය. එබැ­වින් ඒ පළා­ත්වල ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ අව­දා­න­මක් තිබේ.

Comments