ජාතික සන්නද්ධ සංචිත සාමා­ජික සුහද හමුව 21 දා | සිළුමිණ

ජාතික සන්නද්ධ සංචිත සාමා­ජික සුහද හමුව 21 දා

ජාතික සන්නද්ධ සංචි­තය හෙවත් (NAR) සාමා­ජි­ක­යන්ගේ සුහද හමු­වක් යක්කල කල­ගෙ­ඩි­හේන ග්ලාස් ගෝව් හෝට­ල­යේදී 21 වැනිදා දිනය පුරා පැවැත්වේ. ජාතික සන්නද්ධ සංචි­ත­යට සම්බ­න්ධව සිට වර්ත­මා­න­යේදී ත්‍රිවිධ හමු­දාවේ සහ පොලි­සියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිල­ධා­රීන් රැසක් සහ විශ්‍රා­මික නිල­ධා­රීන් රැසක් එම සුහද හමු­වට එක් වන අතර මෙහිදී පැරැණි සාමා­ජි­ක­යන්ගේ සේවය අග­ය­ක­රන අතර මෙයට එක්වන සියලු නිල­ධා­රීන් උතුරු නැගෙ­න­හිර ක්‍රියා­න්විත රාජ­කා­රියේ නිර­තව තම මෙහෙය ඉතා­මත් ඉහ­ළින් ඉටු කළ නිල­ධා­රීහු වෙති.

Comments