අලු­තින් 50,000කට සර­සවි වරම්! | සිළුමිණ

අලු­තින් 50,000කට සර­සවි වරම්!

 

බන වසරේ සිට මෙරට විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­ව­ලට ඇතු­ළත් කර­ගැ­නෙන සිසු සංඛ්‍යාව 33,000 සිට 83,000 දක්වා වැඩි කිරී­මට රජය තීර­ණය කර ඇති අතර, එම­ඟින් වැඩි­පුර සිසුන් 50,000කට සර­සවි වරම් ලැබෙන බව තොර­තුරු සන්නි­වේ­දන හා උසස් අධ්‍යා­පන ඇමැති බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහතා පව­සයි.

මේ සඳහා තම අමා­ත්‍යාං­ශය සහ රජය දීර්ඝ වශ­යෙන් සාකච්ඡා කර සිටින බවත්, විශ්ව­වි­ද්‍යාල පහ­සු­කම් සම්බ­න්ධ­යෙන් පිය­වර රැසක් ඉදිරි කාලය තුළදී ක්‍රියා­ත්මක කරන බවත් ඇමැ­ති­ව­රයා අව­ධා­ර­ණය කරයි.

ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­යාගේ ප්‍රති­පත්ති ප්‍රකා­ශ­නය තුළ තරුණ-තරු­ණි­යන්ට විශේෂ අව­ස්ථා­වක් හිමි වන බවත් ඒ යටතේ ඉදි­රි­යේදි ආය­තන රැසක් බිහි වනු ඇති බවත් ඇමැ­ති­ව­රයා කියා සිටී.

මේ අතර රජය මඟින් නව ජාතික පාසල් 1000ක් ඉදි කිරීම නිසා මෙරට ග්‍රාමීය පෙදෙ­ස්වල සිසු-සිසු­වි­යන් 130,000කට හා ඔවුන්ගේ මවු­පි­යන්ට සෙත සැල­සෙනු ඇතැයි අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශය පව­සයි.

අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශයේ අති­රේක ලේකම් පාසල් කට­යුතු ආර්.එම්.එස්. රත්නා­යක මහතා පව­සන පරිදි පව­තින පාස­ලක් ජාතික පාස­ලක් බවට පත් කිරී­මට රු. මිලි­යන 500ක් වැය වන අතර, අලු­තින් ජාතික පාස­ලක් ආරම්භ කිරී­මට රු. මිලි­යන 1000ක් වැය වේ. ඒ අනුව මේ සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘ­තිය අව­සන් කිරීම සඳහා රු. බිලි­යන 500ත් - 1000ත් අතර මුද­ලක් වැය වනු ඇතැයි ඇස්ත­මේන්තු කර තිබේ.

Comments