සිංගර් Sony Audio නිෂ්පා­දන සන්නාම තානා­ප­ති­වරු ‘භාතිය හා සන්තුෂ්’ | සිළුමිණ

සිංගර් Sony Audio නිෂ්පා­දන සන්නාම තානා­ප­ති­වරු ‘භාතිය හා සන්තුෂ්’

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා, සෝනි ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් සමා­ගම හා එක්ව මෙරට ජන­ප්‍රි­ය­තම සහ දක්ෂ­තම ගායන ශිල්පීන් දෙදෙ­නකු වන භාතිය සහ සන්තුෂ් සිය සන්නාම තානා­පති වරුන් ලෙස පත් කිරී­මට අදාළ ගිවි­සුම අලුත් කරන ලදී.

මේ සඳහා වන නව ගිවි­සු­මට අත්සන් තැබීම පසු­ගි­යදා කොළ­ඹ දී පැවැති අතර එම අව­ස්ථාව සඳහා සිංගර් ශ්‍රී ලංකා හි ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරී මහේෂ් විජේ­ව­ර්ධන මහතා, අලෙවි අධ්‍යක්ෂ කුමාර් සම­ර­සිංහ මහතා, අලෙවි කළ­ම­ණා­කරු පියුම් ජය­ති­ලක මහතා, සිංගර් ශ්‍රී ලංකා හි සන්නාම කළ­ම­නා­කරු තාරක වර්ණ­කු­ල­සූ­රිය යන මහ­ත්වරු සිංගර් ශ්‍රී ලංකා වෙනු­වෙන් මෙම අව­ස්ථා­වට සහ­භාගි වූ අතර, සෝනි ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් හි (සිංග­ප්පූර්) ශ්‍රී ලංකා නියෝ­ජිත කාර්යා­ලයේ ප්‍රධානි ජස්ටින් වොන්ග්, RMDC Sony ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් හි සභා­පති අතුෂි එන්ඩො, Sony ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් සිංග­ප්පුර් සමා­ගමේ වෙළඳ සංව­ර්ධන කළ­ම­නා­කරු ජොශුආ Sony ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් සිංග­ප්පූරු සමා­ගමේ ශ්‍රී ලංකා නියෝ­ජිත කාර්යා­ලයේ අලෙවි ප්‍රධානි ඩිල්ශාන් ගම්ම­න්පිල යන මහ­ත්වරු Sony වෙනු­වෙන් එක්ව සිටි­යහ.

Comments