ජපා­නයේ HBU විශ්ව විද්‍යා­ල­යෙන් සුනිල් ගමගේ මහ­තා­ට ආචාර්ය උපා­ධි­යක් | සිළුමිණ

ජපා­නයේ HBU විශ්ව විද්‍යා­ල­යෙන් සුනිල් ගමගේ මහ­තා­ට ආචාර්ය උපා­ධි­යක්

ප්‍රමුඛ පෙළේ ශ්‍රි ලාංකික ව්‍යව­සා­ය­ක­යෙකු මෙන්ම සමාජ සේව­ක­යෙකු වන සුනිල් ගමගේ මහ­තාට ජපා­නයේ හොක්ක­යිදෝ බුන්කියෝ රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යා­ල­යෙන් පසු­ගි­යදා ආචාර්ය උපා­ධි­යක් පිරි­නැ­මීය. මේ වෙනු­වෙන් සැම­රුම් උළෙ­ලක් පසු­ගි­යදා ඔහුගේ උපන් ප්‍රදේ­ශය වන අම්බ­ල­න්තොට දී පැවැත් වුණි. සුනිල් ගමගේ මහතා විසින් ජාත්‍ය­න්තර සම්බ­න්ධතා පිළි­බ­ඳව සම්පා­ද­නය කරන ලද නිබ­න්ධ­නය ඇග­යී­මට ලක්ක­ර­මින් HBU විශ්ව විද්‍යා­ලය විසින් මෙම ගෞරව ආචාර්ය උපා­ධිය එතුමා වෙත පිරි­න­මන ලදි. ජපාන රජයේ විශ්ව විද්‍යා­ල­යක් මගින් විදේ­ශි­ක­යෙකු වෙත පිරි­නැ­මුණු ප්‍රථම ගෞරව ආචාර්ය උපා­ධිය ලෙස මෙය සද­හන් කල හැකිය.

Comments