ගනු­දෙ­නු­වල පෙර­ළි­කාර විප්ල­ව­යකට | සිළුමිණ

ගනු­දෙ­නු­වල පෙර­ළි­කාර විප්ල­ව­යකට

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමු­ඛ­තම මූල්‍ය හා ලීසිං ආය­ත­නය වන එල්.බී‍. ෆිනෑන්ස් ආය­ත­නය සිය නව­තම ජංගම මුදල් පසු­ම්බිය ‘Cash – in – Mobile’ (CIM) මෑත­කදී හඳුන්වා දෙන ලදී. ශ්‍රී ලාංකීය ජන­තා­වගේ සාම්ප්‍ර­දා­යික මුදල් ගෙවීමේ පුරු­ද්දෙහි පෙර­ළි­කාර වෙන­සක් ඇති කිරීම මෙම යෙද­වුම හඳුන්වා දීමෙහි මූලික අර­මු­ණයි. ස්මාර්ට් ජංගම දුර­ක­ථන සහ දත්ත සබ­ඳ­තා­ව­යන් වඩාත් ප්‍රච­ලිත වීමත් සම­ඟම නව්‍ය සේවා හා ක්‍රම­වේද හඳුන්වා දීම තුළින් පාරි­භෝ­ගි­ක­යාට අස­ම­සම පහ­සු­වක් සලසා දීමට මූල්‍ය සේවා ආය­ත­න­ව­ලට හැකි­යාව ඇති බව එල්.බී‍. ෆිනෑන්ස් ආය­ත­නයේ විශ්වා­ස­යයි. මෑතක සිට මෙම නව මූල්‍ය තාක්ෂ­ණික සේවා සංව­ර්ධිත රට­වල මෙන් ම සංව­ර්ධ­නය වෙමින් පව­තින රට­වල ද සාම්ප්‍ර­දා­යික බැංකු­ක­රණ ක්‍රම­වේ­ද­ය­න්ව­ලට අභි­යෝ­ග­යක් බවට පත්ව තිබේ.

LB CIM ස්මාර්ට් ජංගම මුදල් පසුම්බි යෙද­වුම Android සහ IOS දුර­ක­ථන සඳහා භාවිත කළ හැකි අයු­රින් සකසා ඇත. තවද CIM Customer app සහ CIM Business app ලෙස පාරි­භෝ­ගි­ක­යාගේ සහ වෙළෙඳ හිමි­යා‍ෙග් අව­ශ්‍ය­තා­වය ඉටු කර ගැනී­මට හැකි­වන අයු­රින් වෙනස් යෙද­වුම් දෙකක් ලෙස මෙය ලබා­ගත හැකි ය.

වෙළෙ­ඳ­පො­ළෙහි ඇති ජංගම මුදල් පසුම්බි අතු­රින් භාෂා ත්‍රිත්ව­යෙන් ම ඇති එකම ජංගම මුදල් පසු­ම්බිය වන්නේ ද LB CIM ස්මාර්ට් ජංගම මුදල් පසු­ම්බි­යයි. ගෙවීම් සම්බන්ධ ජංගම දුර­ක­ථන ආර­ක්ෂණ නිර්දේ­ශ­යන් සිය­ල්ලට අනු­කූල වන මෙම යෙද­වුම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනු­මැ­තිය හිමි ජංගම ගෙවුම් ක්‍රම­යකි. මෙම­ගින් සිදු කෙරෙන ගනු­දෙ­නු­වන්හි ආර­ක්ෂාව පිළි­බඳ, ස්වාධීන විග­ණ­න­යක් මගින් ද සිදු කර ඇත. තවද අන්තර් බැංකු QR භාවිත කර­මින් ගෙවීම් සිදු කිරී­මට හැකි­වන ලෙස ‘LankaQR’ නිර්දේ­ශ­ව­ලට අනුව මෙම යෙද­වුම නිර්මා­ණය කර තිබීම ද විශේ­ෂ­ත්ව­යකි.

CIM භාවිත කරන වෙළෙඳ සල් තුළදී පහ­සු­වෙන් QR කේතය ස්කෑන් කිරී­මෙන් හෝ වෙළෙඳ හිමි­යාගේ ජංගම දුර­ක­ථන අංකය භාවිතා කර­මින් හෝ ගෙවීම් සිදු කිරී­මට CIM Customer app යෙද­වුම හරහා පාරි­භෝ­ගි­ක­යන්ට අව­ස්ථාව හිමිවේ. තවද තම ජංගම දුර­ක­ථන රීලෝඩ් කර­ගැ­නීම, බිල්පත් ගෙවීම මෙන් ම ඕනෑම මොහො­තක ඕනෑම තැනක සිට ඕනෑම බැංකු­ව­කට මුදල් මාරු කිරීම ඇතුළු පහ­සු­කම් රැසක් මෙම යෙද­වුම හරහා පාරි­භෝ­ගි­ක­යාට හිමිවේ. එමෙන් ම මුදල් ලබා­ගැ­නී­මට ATM යන්ත්‍ර සොයා යෑම අන­වශ්‍ය වන අතර CIM ජංගම මුදල් පසු­ම්බියේ ඇති ශේෂය සඳහා ආක­ර්ෂ­ණීය පොලි­යක් ද හිමිවේ. මුදල් ගනු­දෙ­නු­වල පෙර­ළි­කාර විප්ල­ව­යක් උදෙසා එල්.බී. ‍‍ෆිනෑන්ස්, CIM ජංගම පසු­ම්බිය හඳු­න්වා‍ ­දෙයි.

Comments