වන අලින් පොලි­තින් ආහා­ර­යට ගනි­මින්... | සිළුමිණ

වන අලින් පොලි­තින් ආහා­ර­යට ගනි­මින්...

සේරු­විල ඇතුළු නැඟෙ­න­හිර වන්ද­නාවේ යන බැති­ම­තුන් විසින් ඉවත ලද පොලි­තින් සහ අපද්‍රව්‍ය මේ වන විට කන්තලේ සේරු­විල මාර්ගයේ සූරි­ය­පුර ප්‍රදේ­ශයේ විශාල ලෙස ගොඩ ගැසී ඇත. ඒ පොලි­තින් මිශ්‍ර අප­ද්‍රව්‍ය ආහාර ගැනීම පිණිස වන අලින් සහ ප්‍රදේ­ශයේ ගව­යින් පැමි­ණෙන අතර මේ වන විටත් පොලි­තින් ආහා­ර­යට ගැනීම නිසා වන අලින් කිහිප දෙන­කුම අන­තු­රට පත්ව ඇත. මේ සිදු­වීම සම්බ­න්ධව සොයා බලා වහාම කට­යුතු යොද­න්නැයි ලෝක බෞද්ධ තරුණ සංඝ සභාවේ මහ ලේකම් මුගු­ණු­වෙල අනු­රුද්ධ හිමියෝ පව­සති. වන අලින් හා ගව­යින් මිතු­රු­ද­මින් එක්ව අප ද්‍රව්‍ය ආහා­ර­යට ගත්තද දැනු­මින් පොහො­සත් මිනි­සුන් විසින් සිදු කරනු ලබන මේ විනා­ශය නැවැ­ත්වී­මට පරි­සර සංවි­ධාන විසින් හෝ පිය­වර ගත යුතු බව ඒ හිමියෝ පෙන්වා දෙති.

Comments