බදු සහන දෙමින් ආදායම වැඩි කරන්න ආණ්ඩුවෙන් මෙහෙ­යු­මක් | සිළුමිණ

බදු සහන දෙමින් ආදායම වැඩි කරන්න ආණ්ඩුවෙන් මෙහෙ­යු­මක්

න­තා­වට බදු සහන ලබා දීම පිණිස රජ­යට ආදා­යම් ඉපැ­යීමේ කඩි­නම් වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් ආරම්භ කිරී­මට කට­යුතු කරන බව උසස් අධ්‍යා­පන, නවෝ­ත්පා­දන හා තාක්‍ෂණ, තොර­තුරු හා සන්නි­වේ­දන තාක්‍ෂණ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහතා පව­සයි. ඒ අනුව ජන­තා­වට සහන දෙමින් ආදා­යම වැඩි කර ගත හැකි ක්‍රම­වේ­ද­යන් 3ක් කෙරෙහි මේ වන විටත් අව­ධා­නය යොමු කර ඇති බව පැවසූ ඇමැ­ති­ව­රයා එහිදී දළ ජාතික නිෂ්පා­ද­නය වැඩි කිරීම, රජ­යට ඍජුව ආදා­යම් ලබා ගත හැකි බදු නොවන ආදා­යම් වැඩි කිරීම කෙරෙහි වැඩි අව­ධා­නය යොමු කිරීම හා රාජ්‍ය විය­දම් අඩු කිරීම හරහා මේ සහන ලබා දීමට කට­යුතු කරන බව කීය. 2010 වසරේ මහින්ද රාජ­පක්ෂ ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා රට බාර දෙන විට දළ ජාතික නිෂ්පා­දි­තය ඇම­රි­කන් ඩොලර් බිලි­යන 80ක් ව තිබූ නමුත් පසු­ගි­යදා රජය බාර ගන්නා විට එය ඉහළ නැඟ ඇත්තේ බිලි­යන 89ක් දක්වා පම­ණක් බවද ඇමැ­ති­ව­රයා කීය.

අවම වශ­යෙන් ඉදිරි වස­රේදී තවත් බිලි­යන 10කින් හෝ එය ඉහළ නංවා ගැනී­මට අද­හස් කරන බවද ඒ මහතා කීය. ඒ අනුව දැනට 2%ක් දක්වා පහත වැටී ඇති ආර්ථික වර්ධන වේගය ඉදි­රි­යේදී 6%ක් පමණ දක්වා වැඩි කර ගැන්මට කට­යුතු කරන බවද ඇමැ­ති­ව­රයා කීය. එසේම මේ වන විට රජ­යට ඍජු ආදා­යම් ලබා ගත හැකි බදු නොවන ආදා­යම් වන ලාභ, ලාභාංශ, කුළී ආදා­යම් වැඩි කර ගැනී­මට කට­යුතු කළ යුතු බවද ඒ මහතා කීය.ඒ අනුව ඉඩම් බදු දීම, ගබඩා බදු දීම වැනි ආදා­යම් මාර්ග­ව­ලින් නිසි ආදා­යම් ලබා ගත හැකි ක්‍රම­වේ­ද­යන් ආරම්භ කරන බවද ඇමැ­ති­ව­රයා කීය. ඇතැම් දුම්­රිය ඉඩම් අක්ක­ර­යම බදු දී ඇත්තේ රුපි­යල් 200ක් වැනි සුළු මුද­ල­කට බවත් ඒ සියල්ල රජ­යට ඍජු ආදා­යම් ලබා ගත හැකි ආකා­ර­යට යාව­ත්කා­ලීන කළ යුතු බවද ඒ මහතා කීය. මේ සියලු වාසිය ජන­තා­වට ලබා දීම කිසි­සේත්ම අප­හසු ඉල­ක්ක­යක් නොවන බව පෙන්වා දුන් ඇමැ­ති­ව­රයා මේ වන විටත් වැට් හා ජාතිය ගොඩ නැඟීමේ බද්ද (15%+2%) පොදු වැට් බද්දක් ලෙසින් 8%ක් ලෙසින් අය කර ජන­තා­වට විශාල වාසි­යක් ලබා දීමට මෙන්ම රුපි­යල් 250000ක දක්වා වන මාසික ආදා­යම් පූර්ණ ලෙසින් බද්දෙන් නිද­හස් කර ඇති බවද කීය. විදේශ රට­වල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකි­ක­යින් මෙර­ටට එවන මුදල් සඳහා පනවා ඇති සම්ප්‍රේෂණ සඳහා පැනවූ බද්ද ද සම්පු­ර්ණ­යෙන්ම ඉවත් කිරී­ම­ටයි තීර­ණය කෙරුණේ. ඉදි­කි­රීම් ක්ෂේත්‍ර මත පනවා ඇති 28% ක බද්ද 14%ක් දක්වා අඩු කෙරුණා. එමෙන්ම ගෘහස්ත භාණ්ඩ හා නිෂ්පා­දන මත පන­වන ජාතික ගොඩ­නැ­ගීමේ බද්ද, ආර්ථික සේවා ගාස්තු මත පන­වන බද්ද, බැංකු සහ මුල්‍ය ආය­තන මත පනවා ඇති හර බද්ද, උප­යන විට ගෙවීම් සඳහා පනවා තිබෙන ආදා­යම් බද්ද, පොලී සඳහා මත පනවා තිබෙන රැඳ­වුම් බදු සහ ණය රැඳ­වුම් බද්ද වහාම ක්‍රියා­ත්මක වන පරිදි ඉවත් කර ඇත.

Comments