ගම හදන්න ලක්ෂ 50ක් | Page 2 | සිළුමිණ

ගම හදන්න ලක්ෂ 50ක්

 

සෑම නාග­රික සහ ප්‍රාදේ­ශීය සභා මන්ත්‍රී­ව­ර­ය­කු­ටම සිය කොට්ඨා­සය සංව­ර්ධ­නය කිරීම සඳහා රුපි­යල් ලක්ෂ පන­හක මුද­ලක් ඉදිරි සති දෙක ඇතු­ළත ලබා­දී­මට රජය පිය­වර ගෙන තිබේ. ඒ මඟින් තම බල ප්‍රදේ­ශය සංව­ර්ධ­නය කර ජන­තා­වට පහ­සු­කම් ලබා දීමට ඔවු­න්ට අව­ස්ථා­වක් ලැබෙන බව තොර­තුරු සහ සන්නි­වේ­දන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේ­ව­ර්ධන මහතා පැව­සීය.

මෙම වැඩ­ස­ට­හන අධී­ක්ෂ­ණය කිරීම සඳහා සමෘද්ධි නිල­ධා­රි­යෙකු, ආර්ථික සංව­ර්ධන නිල­ධා­රි­යෙකු, ග්‍රාම නිල­ධා­රි‍යෙ­කු­ගෙන් සම­න්විත කමි­ටු­වක් යොද­වන බවද ඇම­ති­ව­රයා අව­ධා­ර­ණය කළේය. ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ ප්‍රති­පත්ති ප්‍රකා­ශ­න­යට අනුව ගමට මුදල් ගෙන යාමේ අර­මු­ණින් මෙම වැඩ­පි­ළි­වෙළ බැසිල් රාජ­පක්ෂ මහතා යෝජනා කර ඇති බවද ඇම­ති­ව­රයා සඳ­හන් කළේය.

 

Comments