කොළඹ අවට වායු දූෂ­ණය ඉහ­ළට | සිළුමිණ

කොළඹ අවට වායු දූෂ­ණය ඉහ­ළට

 

කොළඹ සහ තදා­සන්න ප්‍රදේශ රාශි­යක වායු දූෂ­ණය ශීඝ්‍ර­යෙන් ඉහළ යමින් පැව­තීම නිසා වායු තත්ත්ව දර්ශ­කයේ අව­දා­නම් තත්ත්ව­යක වායු­ගෝ­ලීය පව­තින බව ජාතික ගොඩ­නැ­ගිලි පර්යේ­ෂණ සංවි­ධා­නයේ වායු ප්‍රමිති ඒක­කයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ එච්.ඩී.එස්. ප්‍රේම­සිරි මහතා පව­සයි.

මේ හේතු­වෙන් හිරු­එ­ළිය, උෂ්ණ­ත්වය, වර්ෂා­ප­ත­නය, වැනි සාධක මත ඉදි­රි­යේදී වෙන­ස්විය හැකි බවද ඒ මහතා පව­සයි. මෙය ජන­තා­වගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්ව­යට බල­පෑම් කරන අතර විධි­මත් රථ­වා­හන සැල­සුම් ක්‍රියා­ත්මක කිරීම, පොදු ප්‍රවා­හන සේවයේ ගුණා­ත්ම­ක­භා­වය වැඩි කිරීම, කර්මාන්ත ශාලා ආදිය විධි­මත් ලෙස පව­ත්වා­ගෙන යාමට පිය­වර ගත යුතු බවද ඔහු සඳ­හන් කළේ ය.

Comments