සාග් ඉතිහාසයෙන් | සිළුමිණ

සාග් ඉතිහාසයෙන්

 

හතුන් වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළ හෙවත් සාග් තරගාවලිය අද සිට දහ වැනිදා දක්වා නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවරදී පැවැත්වෙයි. දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළ ආරම්භ වූයේද 1984 දී නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවරදීය. එතෙක් මෙතෙක් පැවැති තරගාවලි 12 දීම දකුණු ආසියාවේ ක්‍රීඩා ලොව කිරුළ දරන්නට ඉන්දියාව සමත් විය.

 

1984 පළමු තරගාවලියේදී ඉන්දියාව රන් පදක්කම් 44ක් දිනා ගනිමින් පළමු ස්ථානය දිනා ගනිද්දී ශ්‍රී ලංකාව දෙවැනි තැන හිමි කර ගත්තේ රන් පදක්කම් හතක් දිනා ගනිමින්ය. 1985 බංග්ලාදේශයේ පැවැති දෙවැනි තරගාවලියේදී ද ඉන්දියාව සුපුරුදු පරිදි රන් පදක්කම් 61 ක් දිනා ගනිමින් පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ හිමි කර ගනිද්දී, පාකිස්තානය දෙවැනි තැන හිමිකර ගත්තේ රන් පදක්කම් 21ක් හිමිකර ගනිමින්ය. පළමු තරගාවලියේ දෙවැනි තැනට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාවට මෙවර සිවු වැනි ස්ථානය දක්වා පසු බසින්නට සිදු වූ අතර සත්කාරක බංග්ලාදේශය තෙවැනි ස්ථානය දිනා ගත්තේ රන් පදක්කම් 9ක් දිනා ගනිමින්ය. ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූයේ රන් පදක්කම් දෙකක් පමණි.

 

තෙවැනි සාග් තරගාවලිය 1987 දී ඉන්දියාවේදී පැවැති අතර සත්කාරක වාසිය ද සමගින් රන් පදක්කම් 91 ක් දිනා ගනිමින් ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට සමත්විය. පාකිස්තානයට දෙවැනි ස්ථානය හිමි වූ අතර ඔවුන්ට රන් පදක්කම් 16 ක් හිමි විය. ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශයට වඩා එක් රන් පදක්කමකින් පෙරමුණ ගනිමින් තෙවැනි ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට රන් 4ක් හිමි වූ අතර බංග්ලාදේශයට රන් පදක්කම් 3කි. භූතානයට මෙන්ම මාලදිවයිනට ද මෙකී තරගාවලි ත්‍රිත්වයේදීම එකඳු රන් පදක්කමක් වත් හිමි නොවීමද විශේෂත්වයකි. සිවු වැනි සාග් ක්‍රීඩා උලෙළ 1989 දී පාකිස්තානයේ සත්කාරකත්වයෙන් පැවැති අතර එහිදී ඉන්දියාව රන් පදක්කම් 61ක් දිනා ගැනීමට සමත් විය. සත්කාරක පාකිස්තානයට රන් පදක්කම් 45ක් හිමි වූ අතර තෙවැනි තැන ශ්‍රී ලංකාවට හිමි විය. එවර ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කම් 6කි. මාලදිවයිනට සහ භූතානයට එකදු රන් පදක්කමක්වත් හිමි නොවීය.

 

සාග් ක්‍රීඩා තරගාවලිය හා පුරා කියා ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වයේ පැවැතියේ 1991 දීය. ඒ පස්වැනි තරගාවලියයි. ශ්‍රී ලංකාව එහිදි සාධනීය වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් රන් පදක්කම් සටහනේ දෙවැනි තැන දිනා ගත්තේ පදක්කම් 44ක් දිනා ගනිමින්ය. ඉන්දියාව ප්‍රථම ස්ථානය සුපුරුදු පරිදි හිමිකර ගත්තේ රන් පදක්කම් 64 ක් දිනා ගනිමින්ය. පාකිස්තානයට රන් 28 කි. මාලදිවයිනට සහ භූතානයට මෙවරත් රන් පදක්කම් හිමි නොවීය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට පැවැති සාග් තරගාවලියට ක්‍රීඩා 10 ක් ඇතුළත් විය.

 

හය වැනි සාග් තරගාවලිය 1993 දී බංග්ලාදේශයේදී පැවැති අතර ඉන්දියාව රන් පදක්කම් 60ක් හිමි කරගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාව එහිදී දැඩි පසුබෑමකට ලක් වූ අතර දිනා ගැනීමට සමත් වූයේ රන් පදක්කම් 20 කි. එකි අඩුවීම ඊට පෙර තරගාවලියට වඩා රන් පදක්කම් 24කි. පාකිස්තානයට රන් 23කි. මාලදිවයිනට සහ භූතානයට මේ තරගාවලියේ එකඳු පදක්කමක්වත් හිමි නොවීය.

 

1995 දි ඉන්දියාවේ පැවැති හත් වැනි සාග් තරගාවලියේදී මෙකී තරග ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට රන් පදක්කම් සියය ඉක්මවා ගිය සත් කාරක ඉන්දියාව රන් පදක්කම් 166 ක් දිනා ගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට රන් 16 කි. පාකිස්තානයට රන් 10කී. භූතානයට සහ මාලදිවයිනට එකඳු රන් පදක්කමක් මෙවරත් දිනා ගැනීමට නොහැකි විය.

 

1999 නේපාලයේ පැවැති අටවැනි සාග් තරගාවලියේදී ඉන්දියාව රන් පදක්කම් සියය කඩඉම පසු කිරීමට සමත් විය. ඉන්දියාවට රන් 102කි. මෙකි තරග ඉතිහාසයේ මෙතෙක් පසු බෑමකට ලක්ව සිටි නේපාලය රන් පදක්කම් 32ක් හිමි කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය පසු පසට ඇද දැමිමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට රන් 16ක් සහ පාකිස්තානයට රන් 10 ක් හිමි විය. භූතානය සිය තරග ඉතිහාසයේ පළමු රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් විය. මාලදිවයිනට මෙවරත් රන් පදක්කමක් හිමි නොවීය.

 

නව වැනි සාග් තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය පාකිස්තානයට හිමි වූයේ 2004 දීය. ඉන්දියාව තෙවැනි වරටත් පිට පිට රන් පදක්කම් 100 සීමාව ඉක්මවා යෑමට සමත් විය. ඉන්දියාවට රන් 103කි. පාකිස්තානයට රන් 38ක් සහ ශ්‍රී ලංකාවට රන් 17ක් හිමි විය. ඇෆ්ගනිස්තානය මෙන්ම භූතානයද රන් පදක්කම බැගින් දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර, මාලදිවයිනට එකඳු පදක්කමක්වත් හිමි නොවීය.

 

දහවැනි සාග් තරගාවලියේ සත්කාරකත්වයට ශ්‍රී ලංකාවට නැවත හිමි වූයේ 2010 දීය. ඉන්දියාව රන් පදක්කම් සටහනින් ශතකය ඉක්මවා යෑමට මෙවරද සටනකින් තොරවම සමත් විය. ඉන්දියාවට රන් පදක්කම් 118 කි. සත්කාරක ශ්‍රී ලංකාවට මෙවර පාකිස්තානය ඉදිරියේ පසුබැසීමට සිදු විය. ශ්‍රී ලංකාවට රන් 37ක් හිමි වන විට පාකිස්තානයට රන් 46කි.

 

එකළොස්වැනි සාග් තරගාවලිය 2010 දී බංග්ලාදේශයේ සත්කාරකත්වයෙන් පැවැත්විණි. ඉන්දියාවේ රන් පදක්කම් සංඛ්‍යාව මෙවර 90 කට සීමා විය. පාකිස්තානය රන් 19 ක්, දිනා ගනින්දී, බංග්ලාදේශය රන් 18 දිනා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව සිවු වැනි තැනට ඇඳ දැමීමට සමත්විය.

ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූයේ සිවු වැනි ස්ථානයයි.

 

දොළොස්වැනි සාග් තරගාවලියේ 2016 දී ඉන්දියාවේ පැවැති අතර, එහිදී ඔවුහු මෙකී තරගාවලි ඉතිහාසයේ වැඩිම රන් පදක්කම් සංඛ්‍යාවක් දිනාගැනීමට සමත් වූහ. ඉන්දියාවට රන් 188 කි. ශ්‍රී ලංකාවට රන් 25ක් හිමි වන විට පාකිස්තානයට රන් 12කි. අළු ගසා දමා සිට ගත් ඇෆ්ගනිස්තානය රන් පදක්කම් 7ක් දිනා ගනිමින් බංග්ලාදේශය පවා පසු පසට ඇද දැමීමට සමත් විය.

 

සමස්ත සාග් තරගාවලි ඉතිහාසයේ ඉන්දියාව රන් පදක්කම් 1100ක් සමඟ රිදී 651ක් ලෝකඩ 345ක් වශයෙන් සමස්ත පදක්කම් 2086ක් දිනා ගෙන තිබේ. පාකිස්තානය රන් 329 ක්, රිදී 417ක් සහ ලෝකඩ 398ක් වශයෙන් සමස්ත පදක්කම් 1151කට හිමිකම් කියයි. ශ්‍රී ලංකාව රන් 220ක් සමඟ රිදි 361ක්, ලෝකඩ 562ක් වශයෙන් සමස්ත පදක්කම් 1143ක් දිනා ගෙන තිබේ. මෙකි රටවලට අමතරව නේපාලය රන් 79ක්, බංග්ලාදේශය රන් 68ක්, ඇෆ්ගනිස්තානය රන් 20ක්, භූතානය රන් පදක්කම් දෙකක් වශයෙන් දිනා ගනිද්දී මාලදිවයින දැනට දිනා ගෙන ඇත්තේ රිදී පදක්කම් 4ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 9ක් පමණි.

 

Comments