දොඩම් නොව ඉඩම් පවා අත්හැර යන බිබිලේ ගොවීන් | සිළුමිණ

දොඩම් නොව ඉඩම් පවා අත්හැර යන බිබිලේ ගොවීන්

අස්වැන්නට නිසි වටිනාකමක් නොලැබීම හේතුවෙන් බිබිලේ දොඩම් ගොවීන්ට, දොඩම් නොව ඉඩම් පවා අත්හැර යන්නට අද සිදුව ඇතැයි වාර්තාවේ.

බිබිල හා අවට ප්‍රදේශවල ගොවීන් මේ කන්නයේද දොඩම් වගා කර තිබුණේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය එය බැවිනි.

ගොවීන් පවසන්නේ, මෙලෙස සරු ඵලදාවක් ලැබුණත්, වැය කළ මුදලට සරිලන අවම ලාභයක් හෝ දොඩම් අලෙවියෙන් ලබාගත නොහැකි වූ බවයි.

ඵලදාව නෙළීමට හැකි දොඩම් අක්කර දහස් ගණනක් කැලෑ වදින්නට ඉඩහැර බලා සිටීම හැර වෙනත් විකල්පයක් මොවුන්ට ඉතිරිව නොමැත.

ගොවීන් පවසන්නේ රජය මැදිහත් වී මෙම ගැටලුව කඩිනමින් විසඳා තමන්ට සාධාරණයක් ඉටු කළ යුතු බවයි.

 

Comments