අක්කා­ගෙන් නංගීට | සිළුමිණ

අක්කා­ගෙන් නංගීට

සඳුන් කුසුම් පුයර වලට 
බැහැ ජීවන සුවඳ දෙන්න 
මුකු­ලිත සිති­විලි දිවි මඟ 
සවිය මකයි නොම සැලෙන්න

හැඟුම්වලට වහල් වෙලා 
එපා උදක බොර කරන්න 
කවි ලියන්නෙ නුඹට තමයි 
මගෙ නංගියෙ මේ අහන්න 

පාට පාට මල් ගොමු­වල 
සුවඳ හමන මුත් දස දිග 
දිනෙක මලත් පර­වෙන බව 
නිතර නිතර සිහි කරන්න

හෙට ලොව දිනු­මට ඔබ සතු
සවිය දිරිය නිති වඩන්න
ඔබට බාර මතු ලොව වෙත
නංගියෙ හිමිහිට වඩින්න

නෙත්මා දෙව්මිණි‍
11 ශ්‍රේණිය,
යශෝ­ධරා බාලිකා විද්‍යා­ලය,
කොළඹ

Comments