නිවැ­රැ­දිම නාය­කයා රටට ලැබුණා | සිළුමිණ

නිවැ­රැ­දිම නාය­කයා රටට ලැබුණා

 

 

හොඳ කලක් ලබ­නවා කියන පෙර නිමි­ත්තක්

 

මොහො­මඩ් අනාස් - කොළඹ

එතු­මාගේ පත්වීම රටට යහ­පත් කාල­යක් ඉදි­රි­යට එනවා කියලා කියන පෙර නිමි­ත්තක්. රටට උචිත වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් නව ජනා­ධි­ප­ති­තුමා ක්‍රියා­ත්මක කරයි කියන ලොකු විශ්වා­ස­යක් තියෙ­නවා.

 

අප තැබූ විශ්වා­සය එතුමා රකීවි කියා හිත­නවා

 

රොෂාන් - නුවර

තේරී පත්වී­මෙන් පසුව ජනා­ධි­ප­ති­තුමා ගත්ත තීරණ ගැන අපි සතු­ටට පත්වෙ­නවා. ජාති‍ෙ­භ්ද­යක් නැතිව සියලු දෙනාට එක විදි­හට සල­කළා ඒකීය රටක් විදි­හට කට­යුතු කර­නවා නම් ඇත්ත­ටම ගොඩක් වැද­ගත්.

අපි ජනා­ධි­ප­ති­තුමා පිළි­බඳ විශ්වා­සය තිබ්බ වගේ අපේ මනා­පය ලබා­දුන්නා වගේ අපි විශ්වාස කර­නවා ඒ විශ්වා­සය රකීවි කියලා. අපි සුළු­වෙන් ව්‍යාපාර කරන අය. ව්‍යාපා­රය කරන්න හොඳ පසු­බි­මක් හද­නවා නම් හොඳයි.

 

අලු­තින් ඉක්ම­නින් ගත් ත‍ීරණ හොඳයි

 

උම­යං­ගනා - වත්තල

අලු­තින් හොඳ තීරණ කිහි­ප­යක් ඉක්ම­නින් ම අරන් තියෙ­නවා. තාරුණ්‍ය නියෝ­ජ­නය කර­මින් මට කියන්න තියෙන්නේ අපේ අනා­ගත පර­පු­රට නිද­හසේ ජීවත් වෙන්න පුළු­වන් නිද­හස් රටක් අනි­වා­ර්ය­යෙන් ම තියේවි කියලා. කලින් ජනා­ධි­ප­ති­ව­රුන් එක්ක බලන කොට නව ජනා­ධි­ප­තිගේ ලොකු වෙන­සක් තියෙ­නවා. අගය කරන්න පුළු­වන් ගුණාංග කිහි­ප­යක් ම පේන්න තියෙ­නවා.

‍හොඳ ශක්ති­මත් නීති පද්ධ­ති­යක් එක්ක ඉදි­රි­යට යන්න පුළු­වන් වෙයි කියලා විශ්වාස කර­නවා.

 

කෘෂි කර්මා­න්තය දියුණු කරන්න ඕනෑ

 

සෙව්වන්දි - කොට්ටාව

රට හදන්න හොඳ තීරණ කීප­යක් අරන් ති‍යනවා. පක්ෂ­පාතී නොවී ඍජු තීරණ ගැනී­මක් තමයි අපි බලා­පො­රොත්තු වෙන්නේ. කෘෂි කර්මා­න්තය දියුණු කරන්න ඕනෑ. අධ්‍යා­ප­නය හදන්න ඕනෑ. ඒ දේවල් තමයි පළ­මු­වෙන් ම කළ යුත්තේ. ඒ වගේ ම ජාතික ආග­මික සම­ගිය ඇති­වෙන්න ඕනෑ. කලාව යොදා­ගන්න පුළු­වන් මිනි­සුන්ගෙ විඥා­නය සකස් කරන්න.

 

ජීවන බරෙන් ජනතාව මුදාගන්න

 

තුන්කම මහින්ද සිරි හිමි

ජන­තාව අපේක්ෂා කරපු රටට අව­ශ්‍යම නිවැ­රැ­දිම නාය­කයා රටට ලැබුණා‍. ඉස්සෙ­ල්ලම ශාසනේ පිරි­හෙන එක නතර කරන්න ඕන. රටේ ජන­තාව අධ්‍යා­ත්මික වශ­යෙන් මීට වඩා පෝෂණ වෙන්න ඕන. ශාස­නික මෙහෙ­වර සෑම ආග­ම­කට සමා­නව විසි­රිලා යන්න ඕන. ජාතික සහ­ජී­ව­නය ඇති­වන ආකා­ර­යට ජනා­ධි­ප­ති­තුමා ක්‍රියා කරන්න ඕන.

ජීවන බරෙන් ජන­තාව මුදා­ගන්න ඉක්මන් විධි­මත් ක්‍රියා­පි­ළි­වෙ­ළක් සකස් කරන්න කියලා ඉල්ල­නවා. ඒ වගේ ම රටේ ආර­ක්ෂාව සම්බ­න්ධ­යෙන් වග­කීම් සහි­තව ක්‍රියා කළ යුතු ය.

 

අලුත් ජනා­ධි­ප­ති­තු­මාගේ හොඳ වෙන­සක් තියෙ­නවා

 

මොහො­මඩ් - කොළඹ

අලු­තින් පත් වුණ ජනා­ධි­ප­ති­තුමා මෙතෙක් පත්වුණු ජනා­ධි­ප­ති­ව­රුන්ට වඩා හොඳයි කියලා හිතෙ­නවා. එතුමා ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා ලෙස පත් වෙලා දින දෙක තුනක් ඇතු­ළත විශේෂ ක්‍රියා­මාර්ග කිහි­ප­යක් ගත්තා.

ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­යා­ගෙන් බලා­පො­රොත්තු වෙනවා ජන­තා­වගේ ජීවන බර අඩු කරන ක්‍රම­වත් වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් රටේ ආර­ක්ෂාව ගැන ඉතාම හොඳ විශ්වා­ස­යක් තියෙ­නවා.

 

ජන­තාව ගත් තීන්දුව හරි බව දින දෙක තුන­කින් ඒත්තු ගියා

 

පී.බී. රිදී මහ­ලි­යද්ද - කුරු­ණෑ­ගල

ජන­තාව දුන්න ජන වරම නිවැ­රැ­දියි කියන හැඟීම දින දෙකක් වගේ සුළු කාල­ය­කදී ඒත්තු ගැන්වූවා‍. ඒ දින කිහි­පය තුළ කරපු වැඩ ඇත්ත­ටම ගොඩාක් හොඳයි.

හොඳ විදි­යට රට පාල­නය කළොත් හැමෝ­ටම හොඳ කාල­යක් ඒවි. රටේ පාලන ක්‍රියා­ව­ලි­යට උචිත නොවන පුද්ග­ල­යන් ඉවත් කරයි කියලා බලා­පො­රොත්තු වෙනවා.

කෘෂි­ක­ර්මා­න්තය පෝෂ­ණය කරන්න, ගොවි­යන්ට සහන ලබා­දීලා කෘෂි­ක­ර්මා­න්තය ගොඩ නංවන වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් හදන්න ඕනෑ. රටින් එළ­වළු ගේන එක නතර කරන්න ඕනෑ.

 

 

ඡායා­රූප - සරත් පීරිස්

Comments