රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු වෙළඳ / අලෙවිකරණ

අලුතින් ආරම්භ කරන ලද ෂැන්ග්‍රිලා සාප්පු සංකීර්ණයේ සාප්පුවන් සඳහා ගැහැණු පිරිමි දෙපක්ෂයෙන්ම ළමුන් අවශ්‍යයි. විමසන්න. 0776142747. නො. 368,​ ගාලු පාර,​ කොළඹ 03.
114198

පොත් අලෙවි සැලකට අලෙවි සහායකවරියන් අවශ්‍යයි. කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ අවට පදිංචිකරුවන්. විමසීම් : 0770668353.
114713

ඇබෑර්තු ලිපිකරු / ලේකම්වරු

කොළඹ පිහිටි පිළිගත් දෙස් විදෙස් භාණ්ඩ නිෂ්කාශන සහ ප්‍රවාහන පිළිබඳ කටයුතු වල නියැලි ජාත්‍යන්තර සමාගමක කොළඹ කාර්යාලයට පුහුණු /​ නුපුහුණු වාප්පු ලිපිකරුවන් වහාම බඳවා ගැනේ. විමසීම් : 0719664287,​ 0712768517.
114875

ඇබෑර්තු කාර්මික

තනතුරු ඇබෑර්තු - ඉලෙක්ටොනික් තාක්ෂණය පිළිබඳව අවුරුදු දෙකක පළපුරුද්ද ඇති පුහුණු කාර්මික සේවකයින් අවශ්‍යවී ඇත. අමතන්න. ටෙලි. 070-3388001,​ 070-3388004.
114595

ඇබෑර්තු ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

වත්තලට ආසන්න ඇඟලුම් ආයතනයට පළපුරුදු ජුකී මැෂින් ක්‍රියා කරවන්නියන් අවශ්‍ය වී ඇත. නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැබේ. ආකර්ෂණීය වැටුප්. විමසුම් 0766632209
111815

ඇබෑර්තු හෝටල් / බේකරි

කොළඹ 01 හෝටලයක් සඳහා තරුණ ගෘහ සේවක කාර්යය මණ්ඩලයක් අවශ්‍ය කර තිබේ. වයස අවු: 28 ට අඩු,​ ආකර්ශණීය වැටුප්. LAXMAN 0769493166.
113682

ඇබෑර්තු කම්කරු

ගිනි ආරක්ෂක පද්ධති නඩත්තු හා වයරින් කිරීම සඳහා වයස අවු. 50 ට අඩු කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි. (0712479691).
115427

ඇබෑර්තු විවිධ

කොම්පියුටර් පොටෝකොපි වැඩ දන්නා පිරිමි ළමයෙක් අවශ්‍යයි. 368,​ ගාලුපාර,​ කොල්ලුපිටිය. 0777525260.
114199

නාරාහේන්පිට ප්‍රදේශයේ පිහිටි වැඩබිමකට පින්තාරුකරුවන් අවශ්‍ය වී ඇත. 0777315818,​ 0772064508
114540

Comments