නිවාස සහ ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩම්

වතු පිටි විකිණිම

කුරුණෑගල සඳගල අක්කර 12 ක පොල් ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. 070-1204671.
114791

ගේදොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

අනගි මහල් නිවසක් පැලවත්ත රත්නායක මාවතෙහි විකිණීමට. කාමර තුනක්. නාන කාමර දෙකක්. සේවක කාමරයක් හා නාන කාමරයක් සහිතව. අමතන්න. 0772208502.
109731

අනගි ඉඩමක් හෝකන්දර කොට්ටාව ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති ඉඩම් කට්ටියෙන් පර්චස් 07 ඉඩම විකිණීමට ඇත. අමතන්න. 0772208502.
109735

කොළඹ - 06 පර්චස් 26.8 කින් යුත් 5 මහල් ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට. 68,​ ඩබ්ලිව්. ඒ. සිල්වා මාවත,​ කොළඹ - 06.විමසීම් : 0777311110.
114067

කෝට්ටේ පර්චස් 6 ක ඉඩම සහිත නිවස විකිණීමට ලක්ෂ 9. 0713461207 0723274051
113788

කෝට්ටේ මාදිවෙල පර්චස් 8 ක දෙමහල් නිවස විකිණීමට ඇත. විමසීම් 0777283464,​ 0773777963
113035

නාවල,​ කොස්වත්ත,​ ඩිමෙල් වත්ත පාර,​ පර්චස් 6.5 ඉඩම සහ 02 වන පටුමග පර්චස් 8.5 ඉඩම වහාම විකිණීමට. පර්චසයක් රුපියල් මිලියන 2.9 අමතන්න. 0714426684 /​ 0777139056 හෝ +61478163242.
114615

පිලියන්දල බොල්ගොඩ දම්පේ විලේජ් අසළ පර් 8.5 විකිණීමට.පර් 1ක් මිල රු. 600,​000/​- 077 6728845
113786

රත්මලාන කටුකුරුදුවත්ත පාර පර්චස් 10 ක ඉඩමක් විකිණීමට. පිරිසිදු ඔප්පු. 0770490542.
113901

ගේදොර ඉඩකඩම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

කැලණිය පට්ටිවිල ප්‍රධාන පාරට 50m ක් නුදුරින් P.20 ක නවීන නිවසක් විකිණීමට තිබේ. විමසීම් : 0779400510.
114824

ගේදොර ඉඩකඩම් කළුතර දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

පානදුර කවිරාජ මාවතේ දෙවන පටුමගේ දේවාලය අසල පර්චස් 20 සින්නක්කර ඉඩම විකිණීමට. පර්චසය 380,​000/​=. 0718837774.
114058

ගේදොර ඉඩකඩම් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය විකිණීමට

අනුරාධපුර II වන පියවර නිවසක්ද සහිත පර්චස් 44 ක ඉඩම විකිණීමට. අමතර පර්චස් 20 ක රිසර්වේෂන්ද හිමිය. 0778387760.
114823

ගේදොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

අගනා නිවසක්. පිළියන්දල බෝකුන්දර දෙමහල් නිවසක උඩුමහල කුලියට දීමට. කාමර දෙකයි. සාලය,​ පැන්ට්‍රිය,​ නාන කාමරය. කුඩා මෝටර් රථයකට පමණක් යා හැකි. 0718006202,​ 0112839094.
113812

ගොතටුව පර්චස් 20 ඉඩම විකිණීමට. ප්‍රධාන මාර්ගයට 100m සියලු පහසුකම් සහිතයි. 071-6186785.
113012

පන්නිපිටිය නො. 414/​A,​ ඇලපහල පාර,​ පැලැන්වත්ත,​ නිවස කුළියට දීමට ඇත. දු.ක. 077 9853379
113783

බොරැල්ල 233/​18 කොටා පටුමග නිදන කාමර 02,​ නාන කාමර 02,​ පැන්ට්‍රිය,​ මුළුතැන්ගෙය,​ ආලින්දය,​ ලොබිය,​ ශාලාව. 2670954,​ 0752774485,​ 0754681294.
114623

රාජගිරිය කාමර 2යි. නාන කාමර 1යි. කෑම කාමර 1 මුළුතැන්ගෙය සහිත උඩු මහල් නිවසක් කුළියට දීමට. දු.ක. 0112 878822 බ්‍රෝකර්වරුන් අනවශ්‍යයි.
113791

"මාලඹේ උඩවත්ත පාරේ,​ කාමර 02,​ නාන කාමර 01 සහිත නිවසක් කුලියට දීමට මාසිකව. රු. 23,​000/​- විමසීම්. 0715478131"
115358

ගේදොර ඉඩකඩම් උවමනායි / බද්දට

කොළඹ 03/​04/​07/​08 අවටින් ඉතා හොඳ පරිසරයක පිහිටා ඇති කාමර 02 ක ඇනෙක්සියක් හෝ මහල් නිවාසයක් සොයමි. 077-2788339 /​ 077-1964407.
115183

Comments