යුද හමුදා නියෝජ්‍ය මාණ්ඩ­ලික ප්‍රධානි මේජර් ජන­රාල් නිර්මාල් ධර්ම­රත්න | Page 2 | සිළුමිණ

යුද හමුදා නියෝජ්‍ය මාණ්ඩ­ලික ප්‍රධානි මේජර් ජන­රාල් නිර්මාල් ධර්ම­රත්න

යුද හමුදා නියෝජ්‍ය මාණ්ඩ­ලික ප්‍රධානි මේජර් ජන­රාල් නිර්මාල් ධර්ම­රත්න පත් කර අැත. ජෙන­රාල් ධර්ම­රත්න මහ­නු­වර ධර්ම­රාජ විද්‍යා­ලයේ කීර්ති­මත් ආදි ශිෂ්‍ය­යෙකි.

ඔහුගේ වසර 34 ක් වු කිර්ති­මත් යුද්ධ හමුදා ජිවි­ත­යේදි විවිධ තන­තු­රු­වල කට­යුතු කොට එම­ගින් අණ, උප­දේ­ශක, ක්‍රියා­න්විත, මාණ්ඩ­ලික සහ විදේශ සේවා අංශ­වල අත්දැ­කිම් ලබා ඇත. අධ්‍යා­පන ක්‍ෂෙත්‍රයේ දැක්වු කුස­ලතා මත ජෙන­රාල් ධර්ම­රත්න විසින් ඇම­රිකා එක්සත් ජන­ප­දයේ ජාතික ආර­ක්‍ෂක විශ්ව විද්‍යා­ල­යෙන්ද, කැල­ණිය විශ්ව විද්‍යා­ල­යෙන්ද විශා­රද උපාධි ලබා ඇති අතර, ශ්‍රි ලංකාව, ඉන්දි­යාව සහ ඇම­රිකා එක්සත් ජන­ප­දය වෙතින් ඩිප්ලෝමා සහ­තික ලබා ඇත.

Comments