කොළඹ විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­යීය මාධ්‍ය ඩිප්ලෝමා පාඨ­මා­ලා­වට අය­දු­ම්පත් කැඳ­වයි | Page 2 | සිළුමිණ

කොළඹ විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­යීය මාධ්‍ය ඩිප්ලෝමා පාඨ­මා­ලා­වට අය­දු­ම්පත් කැඳ­වයි

කොළඹ විශ්ව­වි­ද්‍යා­ලයේ ජන­මාධ්‍ය අංශය මෙහෙ­ය­වන ජන­මාධ්‍ය ඩිප්ලෝමා පාඨ­මා­ලාව ‘සන්නි­වේ­ද­නය සහ මාධ්‍ය අධ්‍ය­යන ඩිප්ලෝමා පාඨ­මා­ලාව’ නමින් 2020 වර්ෂයේ සිට අභි­නව පාඨ­මාලා ව්‍යූහ­යක් සහිත ව පැවැ­ත්වී­මට විධි­වි­ධාන සලසා තිබේ. මෙම පාඨ­මා­ලා­වට අදාළ ව 2020 අධ්‍ය­යන වර්ෂය සඳහා අය­දු­ම්පත් කැඳවා ඇත.

වෘත්තීය පාඨ­මා­ලා­වක් වශ­යෙන් ජාතික වෘත්තීය සුදු­සු­කම් ස්තර­යෙහි පස්වන කාණ්ඩ­යට :භඪූ ඛැඩැක 05* අයත් ‘සන්නි­වේ­ද­නය සහ මාධ්‍ය අධ්‍ය­ය­නය’ ඩිප්ලෝමා පාඨ­මා­ලාව ශ්‍රී ලංකා යෝග්‍යතා මාර්ගෝ­ප­දේශ තෙවන ස්තර­යට :ීඛූත්‍ ­ඛැ­ඩැක 03* අයත් පාඨ­මා­ලා­වක් වශ­යෙන් යාව­ත්කා­ලීන කර ඇත.

ජන­මාධ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ රැකි­යා­වල නියුක්ත හා අදාළ සේවා පළ­පු­රුද්ද ඇති මාධ්‍ය­වේ­දීන්ට මේ සඳහා අය­දුම් කළ හැකි ය. මීට අම­ත­රව, නිද­හස් මාධ්‍ය­වේ­දීහු ද දැනට ලේඛන කට­යු­තු­වල නියුක්ත සාහි­ත්‍ය­වේ­දීහු ද ජන­මාධ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ නිර්මාණ ශිල්පීහු ද මෙම පාඨ­මා­ලා­වට අය­දුම් කිරී­මට සුදු­සු­කම් ලබති. එමෙන්ම, ජන­මාධ්‍ය ක්‍ෂේත්‍ර­යට පිවි­සී­මට අපේක්‍ෂා කරන, දැනට ජන­මාධ්‍ය ක්‍රියා­කා­ර­ක­ම්වල නියුක්ත ප්‍රමා­ණ­වත් සුදු­සු­කම් සහිත ආධු­නි­ක­යන් සීමිත සංඛ්‍යා­වක් ද පාඨ­මා­ලා­වට ඇතු­ළත් කර­ගැ­නෙන බැවින් ඔවුන්ට ද සිය අය­දු­ම්පත් යොමු කළ හැකි ය.

සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍ය තුනෙන් ම මෙම පාඨ­මා­ලාව පැව­ත්වෙන අතර සිසුන් බඳවා ගැනෙන්නේ සම්මුඛ පරී­ක්‍ෂ­ණ­යක් මගිනි. මෙම සන්නි­වේ­ද­නය හා මාධ්‍ය අධ්‍ය­ය­නය ඩිප්ලෝමා පාඨ­මා­ලව සඳහා වූ අය­දු­ම්පත් විශ්ව­වි­ද්‍යා­ල­යීය ශාස්ත්‍රීය හා ප්‍රකා­ශන අංශ­යෙන්ද අඅ­අ­ග­ජ­ප­ඉ­ග්ජ­ග­කන වෙබ් අඩ­වි­යෙන් ද ලබා ගත හැකි ය- මේ පිළි­බ­ඳව වැඩි විස්තර ජන­මාධ්‍ය අංශයේ දුර­ක­ථන අංක 011-2 500431 ඇම­තී­මෙන් ලබා­ගත හැකි ය. අය­දු­ම්පත් භාර ගැනීමේ අව­සාන දිනය 2019 නොවැ­ම්බර් මස 30 වැනිදා ය-

Comments