ලකී කොට්ටව තේ කර්මා­න්ත­ශා­ලාවට විශිෂ්ට ප්‍රමිති සම්මා­න­ | සිළුමිණ

ලකී කොට්ටව තේ කර්මා­න්ත­ශා­ලාවට විශිෂ්ට ප්‍රමිති සම්මා­න­

ඉහළ ගුණා­ත්ම­ක ­භා­ව­යෙන් සපිරි තේ නිෂ්පා­ද­නය කරන ලකී කොට්ටව තේ කර්මා­න්ත­ශා­ලාව ඉහ­ළම ප්‍රමි­ති­යෙන් යුතුව නිෂ්පා­දන සිදු කරන ආය­තන ඇගැ­යීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආය­ත­නය සංවි­ධා­නය කළ සම්මාන උලෙළේදී ජාතික මට්ටමේ විශි­ෂ්ටතා සම්මා­න­යෙන් පිදුම් ලැබීය. සම්මාන උලෙළ පසු­ගි­යදා කොළ­ඹදී උත්ක­ර්ෂ­වත් අන්ද­මින් පැවැ­ත්විණි. එහිදී ලකී කොට්ටව තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ හිමි­කරු ලක්ෂ්මන් ගමගේ මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේන­සිංහ මහතා අතින් සම්මා­නය ලබා ගත්තේය.

තේ දලු නිෂ්පා­ද­න­යේදී ලකී කොට්ටව තේ කර්මා­න්ත­ශා­ලාව නිර­න්ත­ර­යෙන් නවීන තාක්ෂ­ණය භාවිත කර­මින් ඉහ­ළම ප්‍රමි­තිය ආරක්ෂා කර­මින් සිය පාරි­භෝ­ගි­ක­යන්ට උප­රිම ගුණා­ත්ම­ක­භා­ව­යෙන් යුතු අනර්ඝ තත්ත්වයේ නිෂ්පා­දන ලබා දීමට නිර­න්ත­ර­යෙන් කට­යුතු කරයි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආය­ත­නය පිරි­නැමු මෙම සම්මා­නය ලකී කොට්ටව ආය­ත­නයේ විශි­ෂ්ටත්ව තහ­වුරු වූ අව­ස්ථා­වක් බවත් එය සිය සාර්ථක ගමන් මගේ සන්ධි­ස්ථා­න­යක් බවත් ලකී කොට්ටව කර්මාන්ත ශාලාවේ හිමි­කරු ලක්ෂ්මන් ගමගේ මහතා පැව­සීය. එසේම මෙම ජය­ග්‍ර­හ­ණය තමා­ගේත්, කාර්ය මණ්ඩ­ල­යේත් තේ දලු සැප­යු­ම්ක­රු­ව­න්ගේත්, පාරි­භෝ­ගි­ක­ය­න්ගේත් සාමු­හික ජය­ග්‍ර­හ­ණ­යක් බව ඒ මහතා අව­ධා­ර­ණය කළේය. මාසි­කව දළු කිලෝ කිලෝ 250,000ක් පමණ අඹරා නිමි තේ කිලෝ 54,000ක් පමණ නිෂ්පා­ද­නය කරන ලකී කොට්ටව තේ කර්මාන්ත ශාලාව කුඩා තේ වතු හිමි­යන් දහ­සක් පමණ තම නිෂ්පා­ද­න­යට හවුල් කර ගනී.

Comments