රැකියා 6500කට ඉඩදෙන BOI ආයෝජන රැසක් | සිළුමිණ

රැකියා 6500කට ඉඩදෙන BOI ආයෝජන රැසක්

 

ශ්‍රී ලංකා ආයෝ­ජන මණ්ඩ­ලය වසර 2016–2019 කාල­ප­රි­ච්ඡේ­දයේ අත් කර­ගත් ප්‍රග­තිය පිළි­බඳ මාධ්‍ය­යට කරුණු දක්ව­මින් එහි සභා­ප­ති­ව­රයා පළ කළ අද­හස් ඇසු­රෙන් මේ ලිපිය සැක­සිණි.

වසර 1977 දී මෙර­ටට විවෘත ආර්ථික ක්‍රමය හඳුන්වා දීමෙන් අන­තු­රුව එදා-මෙදා තුර මෙර­ටට ඇ.ඩො. බිලි­යන 18.166ක ඍජු විදේශ ආයෝ­ජන පැමිණ තිබෙ­නවා. මේ අතු­රින් ඩොලර් බිලි­යන 5.56ක් පැමි­ණියේ 2016–2019 සැප්තැ­ම්බර් දක්වා වීම සුවි­ශේ­ෂයි. එය ප්‍රති­ශ­ත­යක් ලෙස ගත හොත් 31%කි.

වසර 2016–2019 කාලයේ ආයෝ­ජන ව්‍යාපෘති 465ක් ශ්‍රී ලංකා ආයෝ­ජන මණ්ඩ­ලය විසින් අනු­මත කර තිබෙ­නවා. ඉන් ව්‍යාපෘති 205ක කට­යුතු මේ වන විට ආරම්භ කොට තිබෙ­නවා. මේ ව්‍යාපෘ­ති­ව­ලින් 60%ක් අලු­තින්ම ඇර­ඹෙන ඒවා වන අතර, 40%ක් පව­තින ව්‍යාපෘ­ති­වල දිගු­කි­රීම්ය.

වසර 2019දී කාර්මි­ක­ක­රණ ව්‍යාපෘති 65කට අනු­මැ­තිය දී තිබෙ­නවා. ඉන් ව්‍යාපෘති 24ක් ඇඟ­ලුම් කර්මාන්ත ආශ්‍රි­ත­වය. කෘෂි­ක­ර්මා­න්තය ආශ්‍රි­තව ව්‍යාපෘති 5ක්, සංචා­රක හා විනෝ­දා­ස්වා­දය මුල් කර­ගත් ව්‍යාපෘති 5ක්, යටි­තල පහ­සු­කම් වැඩි­දි­යුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති 6ක්, දැනුම පද­නම් කොට­ගත් ව්‍යාපෘති 4ක් සහ තෙල් පිරි­ප­හදු සහ රසා­ය­නික නිපැ­යුම් ආශ්‍රිත ව්‍යාපෘති 2ක් ප්‍රදා­නව තවත් ව්‍යාපෘති 4ක් මූලික වශ­යෙන් ක්‍රියා­ත්මක වේ.

ශ්‍රී ලංකා ආයෝ­ජන මණ්ඩ­ලය විසින් බස්නා­හිර පළාත ප්‍රමු­ඛව අප­න­යන සැක­සුම් කලාප 12ක් ක්‍රියා­ත්මක කොට තිබෙ­නවා. මීට අම­ත­රව අලු­තින්ම අප­න­යන සැක­සුම් කලාප තුනක් හම්බ­න්තොට, හොරණ- වග­වත්ත, බිංගි­රිය ඉදි­කෙරේ. කොළ­ඹට හෝ බස්නා­හිර පළා­තට පම­ණක් සීමාවූ කර්මා­න්ත­ක­ර­ණ­යක් තුළින් රටේ විරැ­කි­යාව දුරු­කි­රී­මට හෝ ජාතික ආර්ථි­ක­යෙහි දියු­ණු­වක් ඇති­කි­රී­මට පුලු­වන් කමක් නොමැත. මේ බව වට­හා­ගත් රජය මුළු රට පුරා ව්‍යාප්ත වූ කර්මාන්ත කර­ණ­යක් උදෙසා මේ වන විටත් කට­යුතු සම්පා­ද­න­ය­කොට ඇත. ඒ අනුව එරා­වුර් සහ වාකරේ මෙන්ම මොණ­රා­ග­ලද නව අප­න­යන සැක­සුම් කලාප ඉදි­කි­රී­මට සූදා­නම් වේ. හම්බ­න්තොට වරාය ආශ්‍රි­තව අක්කර 2200ක තරම් වූ භූමි­යක බැර කර්මාන්ත සංකී­ර්ණ­යක් පිහි­ටුවේ. මේ සඳහා ආයෝ­ජන සිදු­කි­රී­මට කැමැ­ත්තෙන් සිංග­ප්පූ­රුව මුල්කො­ට­ගත් සමා­ග­මක් පැමිණ තිබේ.

හම්බ­න්තොට කාර්මික කලා­පයේ ආයෝ­ජන තුළින් ඇමෙ­රි­කානු ඩොල් මිලි­යන 29ක මුද­ලක් මෙර­ටට ගලා­ගෙන එනු ඇත.

හොරණ, වග­වත්ත අක්කර 150ක භූමි­යක් පුරා රබර් කර්මා­න්තය ආශ්‍රිත කාර්මි­ක­ක­රණ සංකී­ර්ණ­යක් ඇරැ­ඹී­මත් සමඟ ඇමෙ­රි­කා එක්සත් ජන­පද ඩොලර් මිලි­යන 350ක, 400ක ආයෝ­ජ­න­යක් සිදු­වනු ඇත. අක්කර 1100ක් තරම් භූමි­ප්‍ර­මා­ණ­යක් පුරා ඉදි­කෙ­රෙන බිංගි­රිය අප­න­යන සැක­සුම් කලා­පයේ නව ව්‍යාපෘති තුළින් එම ප්‍රදේ­ශ­වල ජන­තා­වගේ රැකියා ප්‍රශ්න­යට ආදා­යම් ඉහළ නැංවී­මට ඉඩ­කඩ ලැබෙනු ඇත. බිංගි­රිය ආයෝ­ජන කලා­පයේ අදි­යර තුනක් යටතේ ඉදි­කෙරේ. පළමු අදි­යර සඳහා අක්කර 164ක් තෝරා­ගෙන ඇත. දෙවෙනි අදි­යර සඳහා අක්කර 283ක්ද තුන්වෙනි අදි­යර සඳහා අක්කර 667ක්ද ලෙස දියුණු වූ සැක­සුම් කලාප ඉදි­කෙරේ. මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය ජාතික අය වැය මඟින් ශ්‍රී ලංකා රුපි­යල් බිලි­යන 2.5ක මුද­ලක් වෙන්කොට ඇත. ඉන් රුපි­යල් බිලි­යන 1.6ක මුද­ලක් මේ වන­වි­ටත් වැය කොට ඉදි­කි­රීම් කට­යුතු සිදු­කොට තිබේ. සිංග­ප්පූ­රුව සහ මැද­පෙ­ර­දිග අතර සුවි­ශේෂ භූගෝ­ලීය පිහි­ටී­මත් හම්බ­න්තොට ඉදි වූ නව ගැඹුරු වරා­යත් වැනි සාධක නිසා අප­න­යන මූලික ඛනිජ තෙල් පිරි­ප­හදු ව්‍යාපෘති මෙන්ම වෙනත් අප­න­යන සැක­සුම් ව්‍යාපෘති සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශස්ථ ආයෝ­ජන තෝතැ­න්නක් බවට පත්ව ඇත.

මෙවන් පසු­බි­මක් තුළ සුවි­ශේෂී ආයෝ­ජන ඉමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාන­ගත කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ආයෝ­ජන මණ්ඩ­ලයේ උත්සා­හයේ ඍජු ප්‍රථි­ප­ල­යක් ලෙස ඛනිජ තෙල් සහ ගල් අඟුරු වෙළෙ­ඳා­මෙහි ප්‍රමුඛ සිංග­ප්පූ­රුවේ පුද්ග­ලික සමා­ග­මක් වන සුගී එනර්ජි ඉන්ට­ර්නැ­ෂ­නල් පුද්ග­ලික සමා­ග­මට අනු­බ­ද්ධිත සමා­ග­මක් ලෙස හම්බ­න්තොට ඔයිල් රිෆ­යි­නරි පුද්ග­ලික සමා­ගම වෙතින් ශ්‍රී ලංකා ආයෝ­ජන මණ්ඩ­ලය වෙත ආයෝ­ජන යෝජ­නා­වක් ඉදි­රි­පත් වී තිබේ.

මෙම යෝජිත ආයෝ­ජ­නය හරහා අප­න­යන වෙළෙ­ඳ­පොළ ඉල­ක්ක­කර ගනි­මින් දින­කට බැරල් 420,000ක ධාරි­තා­ව­ය­කින් යුත් ඛනිජ තෙල් පිරි­ප­හදු කිරීමේ සංකී­ර්ණ­යක් හම්බ­න්තොට ඉදි­කි­රී­මට නිය­මි­තයි. මෙම ව්‍යාපෘ­තියේ අපේ­ක්ෂිත ආයෝ­ජ­නය ඇ. එ. ජ. ඩොලර් බිලි­යන 24ක් වන අතර එය මාස 60ක කාල­යක් තුළදී සම්පූර්ණ කිරී­මට ද අපේ­ක්ෂි­තයි. මෙය මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාව අත්ප­ත්කර ගන්නා ඉහ­ළම කේවල ඍජු විදෙස් ආයෝ­ජ­නය ලෙස වාර්තා වේ. මූලික අදි­ය­රේදී ඛනිජ තෙල් පිරි­ප­හ­දුව ඉදි­කි­රී­ම­ටත් ඉන් අන­තු­රුව ඛනිජ රසා­ය­නික සංකී­ර්ණ­යක් සංව­ර්ධ­නය කිරී­මත් ආයෝ­ජන සැල­සු­මට ඇතු­ළත්වේ. ඛනිජ තෙල් පිරි­ප­හ­දු­වෙන් අපේ­ක්ෂිත වාර්ෂික අප­න­යන ආදා­යම ඇ. ඩොලර් බිලි­යන 8–9ත් අතර වනු ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘ­තිය මගින් ජනි­ත­ වන ඍජු රැකියා ප්‍රමා­ණය 6500ක් පමණ වනු ඇත. එම රැකියා මධ්‍යම මට්ටමේ සිට ඉහළ නිපු­ණතා මට්ටම දක්වා පරා­සක විහිදී යයි. ඊට අම­ත­රව අදාළ ආධා­රක සේවා­වන් ආශ්‍රි­තව වක්‍ර රැකියා විශාල වශ­යෙන් බිහි­වනු ඇත. මෙම නව ව්‍යාපෘ­තිය හම්බ­න්තොට වරා­යට ද්‍රව භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීම පුළු­ල්ක­රන උත්ප්‍රේ­රක ආයෝ­ජ­න­යක් ලෙස සැල­කිය හැක. එමෙන්ම බොර තෙල් සහ නිමි භාණ්ඩ ප්‍රවා­හ­නය කරනු ලබන නැව්ව­ලට සේවා­වන් සැප­යීම තුළින් ද විශාල විදේශ විණි­මය ප්‍රමා­ණ­යක් උපයා ගැනී­මට ද හැකි­වනු ඇත. තවද මෙම ව්‍යාපෘ­තිය මගින් ජාත්‍ය­න්තර සමු­ද්‍රීය මාර්ග­ව­ලට ආස­න්නව පිහිටා සිටීමේ උප­රිම වාසිය ලබා ගනි­මින් හම්බ­න්තොට වරාය සමුද්‍ර බංකර වරා­යක් බවට පරි­ව­ර්ත­නය කර ගැනීමේ ශක්‍ය­තා­ව­යක් ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ත­මාන ආර්ථික ප්‍රමු­ඛ­තා­වය වන්නේ අප­න­යන අභි­මුඛ ඍජු විදේශ ආයෝ­ජන ආක­ර්ෂ­ණය කර ගැනී­මයි. ඒ තුළින් ඉහළ ආදා­යම් උත්පා­දක රැකියා බහුල වන අතර වේග­වත් සහ තිර­සාර ආර්ථික වර්ධ­න­යක් අත්පත් කර­ගත හැකි වනු ඇත. රටේ ජාතික ආර්ථික අර­මුණු කරා එතු­ළින් ලඟා­වී­මට හැකි වේ.

මෙම අප­න­යන කලාප හරහා අප­න­යන අභි­මුඛ කාර්මි­ක­ක­ර­ණ­යක්, ඉහළ ආදා­යම් ලැබෙන ලෙස අගය එකතු කළ කර්මාන්ත කර­ණ­යක්, නව රැකියා අවස්ථා බිහි­වන නවෝ­ත්පා­දන පරි­ස­ර­යක්, තිර­සාර ලෙස පරි­සර හිත­කා­මීහු ආයෝ­ජන වටා­පි­ටා­වක් බිහි­කි­රීම අර­මුණ වී තිබේ.

Comments