රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු වෙළඳ / අලෙවිකරණ

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය සමාගමේ අලවිකරුවකුවී ජීවිතය ජයගන්න. ඉහළ ආදායමක් ලබන්න. රැකියාවක් කරන රැකියාවක් සොයන කොළඹ අවට තරුණ ඔබට නොමිලේ පැවැත්වෙන වැඩමුළුව. 2019-11-20 පැවැත්වේ. ඔබේ අසුන අදම වෙන්කරවා ගන්න. කළමනාකරු. 0714-822832. l​p​p​k​u​m​a​r​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
112958

ඇබෑර්තු තොරතුරු තාක්ෂණ

පරිගණක සාමාන්‍ය දැනුම ඇති සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ඉගෙන ගත් පිරිමි අවුරුදු 23 අඩු නවාතැන් පහසුකම් දුරපලාත් අයට ලැබේ විමසන්න. සෙත්සිරි මියුසික් සෙන්ටර්,​ 1/​3,​ මල්වත්ත පාර,​ කොළඹ 11. ටෙලි 0718175007 - 0112344305 /​ 0759175007.
110659

ඇබෑර්තු / ඇඟළුම් රෙදිපිළි

වත්තලට ආසන්න ඇඟලුම් ආයතනයට පළපුරුදු ජුකී මැෂින් ක්‍රියා කරවන්නියන් අවශ්‍ය වී ඇත. නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැබේ. ආකර්ෂණීය වැටුප්. විමසුම් 0766632209
111815

ඇබෑර්තු හෝටල් / බේකරි

ඉන්දියානු චීන ආහාර පාන පිසීමට කෝකීන්,​ රයිඩර්වරුන්/​ ඩිලිවරිකරුවන් සඳහා ඇබෑර්තු ඇත. නවාතැන් සැපයේ. බවර්චි,​ 608/​2,​ නාවල පාර,​ රාජගිරිය. 0777-370810.
112773

ඇබෑර්තු විවිධ

ප්‍රමුඛ පෙළේ උත්සව භාණ්ඩ සැපයීමේ ආයතනයකට වැඩ සහායකවරු අවශ්‍යව ඇත. නවාතැන් වෛද්‍ය පහසුකම් සපයනු ලැබේ. වැටුප රු. 40,​000- රු. 45,​000 අතර ,​ අමතර දිරි ගැන්වීමේ දීමනා ද වැටුපට අදාළ කරගත හැක. සහතිකපත් ඇත්නම් රැගෙන එන්න. විමසීම් - එච්. ඩී. ජයමාන්න සහ පුත්‍රයෝ,​ අංක 05,​ පැඟිරිවත්ත පාර,​ ගංගොඩවිල,​ නුගේගොඩ,​ (පැඟිරිවත්ත දුම්රියපොළ අසල) දුරකථන අංක 0777237557
112461
 

Comments