විශාඛා ළදරු පාසල් විවිධ ප්‍රසං­ගය 21 දා | සිළුමිණ

විශාඛා ළදරු පාසල් විවිධ ප්‍රසං­ගය 21 දා

බම්බ­ල­පි­ටිය විශාඛා ළදරු පාසලේ විවිධ ප්‍රසං­ගය මේ 21 වැනි බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා කොළඹ 02 යුද හමුදා විද්‍යා­ලීය ශාලා­වේදී සවස 6.00 ට පැවැත්වේ.

විශාඛා ළදරු පාසලේ සභා­පති තිස්ස කුරේ මහතා ඇතුළු භාර­කාර මණ්ඩ­ලයේ අනි­කුත් සාමා­ජි­කා­වන් හා මවු­පි­යන්ගේ සහ­භා­ගි­ත්ව­යෙන් පැවැ­ත්වෙන එම ප්‍රසං­ගය විශාඛා ළදරු පාසලේ විදු­හ­ල්ප­තිනි ක්‍රීෂාන්ති ලෙව්කේ මහ­ත්මිය ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩ­ලය සංවි­ධා­නය කරයි.

Comments