මැති­ව­රණ නීති අමු අමුවේ කඩන නාළිකා ගැන පිය­වර ගන්න | Page 2 | සිළුමිණ

මැති­ව­රණ නීති අමු අමුවේ කඩන නාළිකා ගැන පිය­වර ගන්න

මැති­ව­ර­ණ­යට ඉතාම ආසන්න මොහොතේ පවා මැති­ව­රණ නීති අමු අමුවේ උල්ලං­ඝ­නය කර­මින් ජන­තාව නොමඟ යැවූ මාධ්‍ය ආය­තන දෙකක් සම්බ­න්ධ­යෙන් වහාම පිය­වර ගන්නා ලෙස තමන් මැති­ව­රණ කොමි­ස­මෙන් ලිඛි­තව ඉල්ලා සිටි බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සම­ර­වීර මහතා පසු­ගිය සිකු­රාදා පැව­සීය.

අමා­ත්‍ය­ව­රයා මේ බව පැව­සුවේ මෙරට විද්‍යුත් මාධ්‍ය නාළිකා දෙකක් ජන­තාව නොමඟ යන ආකා­ර­යට පාන් පිටි මිල සිකු­රාදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපි­යල් 8.50 කින් මිල වැඩි කිරී­මට තීර­ණය කළ බවට කළ අසත්‍ය මාධ්‍ය ප්‍රචා­රය සම්බ­න්ධ­යෙන් ප්‍රති­චාර දක්ව­මිනි. එලෙස පිටි මිල වැඩි­කි­රී­මට රජයේ ජීවන විය­දම් කමි­ටුවේ අනු­මැ­තිය සහ පාරි­භෝ­ගික අධි­කා­රියේ අව­ස­රය අත්‍ය­වශ්‍ය බවත් එවැනි අව­ස­ර­ය­කින් තොරව පිටි මිල වැඩි කළ නොහැකි බවත් අව­ධා­ර­ණය කළ අමා­ත්‍ය­ව­රයා මෙය මැති­ව­රණ ආස­න්නයේ ජන­තාව නොමඟ යැවීම පිණිස කළ ව්‍යාජ ප්‍රචා­ර­යක් බවත් එවැනි ‍ප්‍රචාර­ව­ලට නොරැ­ව­ටෙන ලෙසත් ඉල්ලා සිටියේ ය.

 

Comments