මැති­ව­ර­ණ­යෙන් පසු­වත් නිද­හස ශක්ති­මත් කරන්න - අග­මැ­ති­ගෙන් ඉල්ලී­මක් | Page 2 | සිළුමිණ

මැති­ව­ර­ණ­යෙන් පසු­වත් නිද­හස ශක්ති­මත් කරන්න - අග­මැ­ති­ගෙන් ඉල්ලී­මක්

19 වැනි ආණ්ඩු­ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝ­ධ­න­යෙන් ස්වාධීන කොමි­ෂන් සභා ස්ථාපිත කිරීම මඟින් රට පුරා ප්‍රජා­ත­න්ත්‍ර­වාදි, නීති­ග­රුක සහ සාම­කාමි පරි­ස­ර­යක් නිර්මා­ණය කිරී­මට තම රජය ක්‍රියා කළ අතර, එවැනි පරි­ස­ර­යක පැවැ­ත්වෙන මුල්ම මැති­ව­ර­ණයේ ප්‍රති­ඵල ප්‍රකා­ශ­යට පත් කිරී­මෙන් අන­තු­රු­වද නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කර­මින් සාම­කා­මිව කට­යුතු කරන ලෙස අග්‍රා­මාත්‍ය රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා ඉල්ලී­මක් කරයි.

පසු­ගිය සිකු­රාදා විශේෂ ප්‍රකා­ශ­යක් කර­මින් මේ බව පැවසූ අග්‍රා­මා­ත්‍ය­ව­රයා නිද­හස් හා සාධා­රණ මැති­ව­ර­ණ­යක් පැවැ­ත්වී­මට අවශ්‍ය සියලු විධි­වි­ධාන මැති­ව­රණ කොමි­ෂන් සභාව විසින් සල­සන ලද බවත්, ඊට අවශ්‍ය ආර­ක්ෂාව ප්‍රමා­ණ­වත් පරිදි සැල­සී­මට ත්‍රිවිධ හමු­දාව හා පොලී­සිය වෙත අවශ්‍ය උප­දෙස් දී ඇති බවත් ප්‍රකාශ කළේය.

පුර­වැ­සි­යන් වශ­යෙන් අප සියලු දෙනා­ගේම යුතු­කම හා වග­කීම නිද­හස්, සාධා­රණ හා සාම­කාමි මැති­ව­ර­ණ­යක් පැවැ­ත්වීම සඳහා අදාළ ආය­ත­න­ව­ල­ටත්, නිල­ධා­රී­න්ටත් උප­රිම සහාය දැක්වීම බව පැවසූ අග­මැ­ති­ව­රයා අතී­තයේ මෙන් අශී­ලා­චාර දේශ­පා­ලන සංස්කෘ­ති­යක් නිර්මා­ණය නොවී­මට උප­රිම අයු­රින් දායක විය යුතු බවද පෙන්වා දුන්නේය.

Comments