ඡන්දෙන් පසු­වත් විශේෂ ආර­ක්ෂාව | සිළුමිණ

ඡන්දෙන් පසු­වත් විශේෂ ආර­ක්ෂාව

මැති­ව­ර­ණ­යෙන් සති­යක් ඉක්ම යන තුරු පව­තින්නේ පශ්චාත් මැති­ව­රණ සමය බැවින් මේ කාල­සී­මාව තුළ දිව­යින පුරා විශේෂ ආර­ක්ෂක වැඩ පිළි­වෙ­ළක් ක්‍රියා­ත්මක බවත්, දේශ­පා­ලන මුහු­ණු­ව­රක් ගත් පෙර­හර සහ පෙළ­පාළි පැවැ­ත්වී­මද මේ සතිය තුළ තහ­නම් බවත් පොලිස් මූල­ස්ථා­නය සඳ­හන් කරයි. මේ අතර මෙවර පූර්ව-මැති­ව­රණ කාල­සී­මාව තුළ වාර්තා වූ ප්‍රච­ණ්ඩ­ක්‍රියා ප්‍රමා­ණය ඉතා අවම අග­යක් ගත් අතර, ලද පැමි­ණි­ලිද තර්ජ­නය කිරීම් සම්බ­න්ධ­යෙන් මිස බර­ප­තළ ගණයේ ඒවා නොවන බවද පොලිස් මැති­ව­රණ මහ ලේකම් කාර්යා­ලය පව­සයි. මෙරට මැති­ව­රණ ඉති­හා­සයේ අඩුම පැමි­ණිලි සංඛ්‍යා­වක් පොලී­සි­යට ලැබී ඇත්තේද මෙව­රය.

දෙස් විදෙස් මැති­ව­රණ නිරී­ක්ෂ­ක­ය­න්ගේද පැස­ස­සු­මට මෙවර ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණය ලක්ව තිබේ.

Comments