කේරල සබ­රි­මලෛ වන්ද­නාව අැර­ඹෙයි | සිළුමිණ

කේරල සබ­රි­මලෛ වන්ද­නාව අැර­ඹෙයි

කේරල සබ­රි­මලෛ වාර්ෂික වන්දනා සමය අදින් (17) අාරම්භ වෙයි. කොළඹ 15, අලුත් මාවත, සමස්ත ලංකා අානන්ද අයි­යප්පා දේවස්ථා­න­යෙහි ඒ සඳහා අවශ්‍ය කට­යුතු යොදා අැති අතර, මෙහිදී බැති­ම­තුන් දවස් 60ක් උප­වා­ස­යෙහි යෙදී, ඉරු­මුඩි බැඳ, රන් පඩි නැඟ දෙවිඳු වැඳ­ගනු අැත. ජන­වාරි තෙෙපාෙං­ගල් දින­යෙන් වන්දනා සමය නිමා­වට පත් වේ.

Comments