දවසින් දවස ලොකු වෙන අපි | සිළුමිණ

දවසින් දවස ලොකු වෙන අපි

අපි පුංචි කාලයේ අපේ අම්මා අපි වඩාගෙන තමා ඉන්නේ. ඒ මොකද? අපි පුංචි නිසා. එත් පුංචි අපි ටිකෙන් ටික ලොකු වෙනවා. ඊළඟට අම්මටයි, තාත්තාටයි අපිව වඩා ගන්න බැරි තරමට ලොකුයි. එහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා බලමු.

අපි හැදිල තියෙන්නේ සෛලවලිනි. මේ සෛලවලට ආහාර ලැබෙන කොට වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ සෛල ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගණනින් වැඩිවෙනවා. ඇටවල සෛල ගණන වැඩි වෙනකොට ඒවා විශාල වෙනවා. ලොකු ඇටසැකිල්ලක් බවට පත් වෙනවා. සිරුරේ මස් සෛල වැඩිවෙන විට මස් වැඩෙනවා ඒ සමඟම අපේ හමත් වැඩෙන්නට පටන් අරන් ශරීරයේ නියම ප්‍රමාණයට වැඩී ඇඟ හැඩවෙනවා.

එහෙත් සිරුරේ හැම තැනක්ම එක විදිහට ලොකු වෙන්නේ නෑ. අපේ හිස ලොකු වෙන්නේ හෙමින් හෙමින්ය. ඒත් අතපය ඉතා ඉක්මනින් වර්ධනය වෙනවා. ඒ මොකද ඒවායේ සෛල බෙදෙන්නේ අනික් අවයවවලට වඩා වේගයෙන් ඔන්න ඔය අන්දමට තමා පුංචිකමට ඉන්න අපි ලොකු මිනිස්සු වෙන්නේ. අපූරුයි නේද අපේ වැඩීම.

එනිඳු සුපසන් ප්‍රේමසුන්දර 
7 ශ්‍රේණිය ‘සී’ 
කේරි විදුහල 
කොළඹ

Comments