යුනි­යන් ඇෂු­ව­රන්ස් සමා­ග­මට නව ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධා­රී­ව­ර­යෙක් | සිළුමිණ

යුනි­යන් ඇෂු­ව­රන්ස් සමා­ග­මට නව ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධා­රී­ව­ර­යෙක්

මෙරට විශා­ල­තම ජීවිත රක්ෂණ සමා­ග­මක් වන යුනි­යන් ඇෂු­ව­රන්ස් සමා­ගමේ නව ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධා­රී­ව­රයා ලෙස ජූඞ් ගෝමස් මහතා පත්කර තිබේ. ඒ මහතා 2019 දෙසැ­ම්බර් 01 දින සිට නව තන­තු­රෙහි වැඩ භාර­ගැ­නී­මට නිය­මිත ය. වසර 27 කට අධික කාල­යක් තිස්සේ බැංකු හා රක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර­වල ඉහළ තන­තුරු දැරූ ගෝමස් මහතා මේ වන­විට පිලි­පී­නයේ Manulife China Bank Life Assurance Co. හි සභා­පති සහ ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරී ලෙස කට­යුතු කර­මින් සිටී. ඒ මහතා Manulife සමූහ ව්‍යාපා­රය හා එක්වූයේ 2012 වස­රේදී ය.

Comments