මන්චි SUN CRACKER Salt & Cracked Pepper හඳුන්වා දෙයි | සිළුමිණ

මන්චි SUN CRACKER Salt & Cracked Pepper හඳුන්වා දෙයි

සිලෝන් බිස්කට්ස් ලිමි­ටඩ් (CBL) සමා­ගම සිය ප්‍රමු­ඛත ම මන්චි සන්නා­මය යටතේ නව­තම SUN CRACKER Salt & Cracked Pepper නිෂ්පා­ද­නය වෙළ­ඳ­පො­ළට හඳුන්වා දුන්නේය. ගම්මි­රිස් සහ ලුණු සංකේ­ත­වත් කර­මින් Òකලුයි සුදුයි රසේÓ තේමාව යටතේ තවත් අපූර්ව නිර්මා­ණා­ත්මක සන්නි­වේ­දන ප්‍රව­ර්ධන වැඩ­ස­ට­හ­නක් හරහා මෙම අලුත් ම නිෂ්පා­ද­නය වෙළ­ඳ­පො­ළට නිකුත් කිරී­මට මන්චි කට­යුතු කර ඇත.

දේශීය රස­යට මනාව ඔබින ලෙස ලුණු සහ ගම්මි­රිස් කැබලි පද­මට යොදා සක­සන ලද SUN CRACKER Salt & Cracked Pepper රස­කා­රක සහ වර්ණ­කා­ර­ක­ව­ලින් තොරව මුළු­ම­නින් ම දේශී­යව සපයා ගන්නා ලද ලුණු සහ ගම්මි­රිස් පම­ණක් යොදා ගනි­මින් නිෂ්පා­ද­නය කෙරේ. උසස් ම ප්‍රමි­තියේ අමු­ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර­ණ­ය­කින් සම­න්වි­ත­වන SUN CRACKER Salt & Cracked Pepper, මන්චි සන්නා­මය හා බද්ධ වූ නැවු­ම්බව, පෝෂ­ණීය බව සහ දිව පින­වන රසය ආදී ගුණාංග සියල්ල කැටි­කොට ගත් ක්‍රැකර් නිෂ්පා­ද­න­යකි.

Comments